En-bloc clausule ORV

Ongeveer de helft van de verzekeraars hanteert een 'en bloc' clausule voor overlijdensrisicoverzekeringen. De polisvoorwaarden van overlijdensrisicoverzekeringen zijn bij bij alle verzekeraars vrijwel gelijk.

Wat is de 'en bloc' clausule en wat is het effect ervan?
Deze clausule geeft de verzekeraar de mogelijkheid om in de toekomst de premie eenzijdig te verhogen. Dit geldt in alle gevallen voor een groep van verzekeringen en nooit voor één verzekering. Deze clausule wordt dus niet toegepast indien uw persoonlijke omstandigheden zich wijzigen.

Er zijn drie mogelijkheden voor de en bloc-bepaling / en-bloc clausule:

1. Geen en bloc-clausule de verzekeraar mag onder geen beding de tarieven collectief aanpassen
2. Rechtvaardige en bloc-clausuele de verzekeraar mag tarieven alleen collectief aanpassen indien er sprake is van een aan te tonen verandering van het risico (solvabiliteit maatschappij, wettelijke regels etc.)
3. Algemene en bloc-clausule de verzekeraar mag de tarieven op ieder gewenst moment aanpassing zonder dat hiervoor gegronde redenen zijn

De en bloc-bepaling van REAAL orv valt als voorbeeld onder de rechtvaardige en bloc-bepaling.

Wanneer wordt de 'en bloc' clausule toegepast?
Het gaat hierbij om gewijzigde omstandigheden die - indien ze reeds op ingangsdatum aanwezig waren geweest - meebrengen dat de verzekeraar de verzekering niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangeboden.

Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn:
* De premie is niet langer voldoende om het toegenomen risico te dekken.
* Overheidsmaatregelen, zoals wetswijzigingen.
* Het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT.
* Een wijziging van de (rente)winstdeling, rekenrente, actuariële grondslagen, beheerskostenstijgingen in verband met beleggingen en / of administratie, systeemwijzigingen en productharmonisatie.

Uiteraard kunt u dan overstappen naar een andere overlijdensrisicoverzekering, maar als u ouder bent geworden of met een verslechterde gezondheid heeft gekregen, kan dat lastig zijn.

Voor welk deel van de verzekering kan de 'en bloc' clausule worden toegepast?
De en bloc clausule geldt alleen voor de toekomst. De aanpassing heeft geen invloed op dat deel van de verzekering waarvoor de premies en/of koopsommen al betaald zijn vóór de ingangsdatum van die aanpassing.

Wat kunt u doen indien u het niet eens bent met de toepassing van de 'en bloc' clausule?
Indien de en bloc clausule wordt toegepast, ontvangt u meestal 30 dagen van tevoren bericht over de nieuwe voorwaarden. Indien u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden of tarieven, en deze wijzigingen zijn in uw nadeel, dan kunt u de verzekering schriftelijk opzeggen binnen een bepaalde termijn. De opzeggingsmogelijkheid geldt overigens meestal niet indien deze 'en bloc' toepassing door de overheid is voorgeschreven.

De Ombudsman heeft in zijn jaarverslag 2008 veel aandacht besteed aan de 'en bloc' clausule. Hij schat dat in ongeveer de helft van de overlijdensrisicoverzekeringen een 'en bloc' in de algemene voorwaarden staat.

Wat kunt u doen indien u de toepassing van de 'en bloc' clausule niet redelijk vindt?
Indien u een klacht heeft over de toepassing van de en bloc clausule, kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.

Overzicht overlijdensrisicoverzekeringen die (in elk geval) géén en-bloc clausule hanteren:

* Aegon
* Cardif
* DBV
* Florius
* GoedIdee
* Generali
* GoedIdee
* Hypotrust
* Klaverblad
* NHP
* TAF Leven
* Quantum Leben
* XMoment
* Xtensive
* Zwitserleven (alleen op voorwaarden, niet op premie art 16.2)

Wilt u weten of uw overlijdensrisicoverzekering een 'en bloc' clausule heeft? Contact ons.

Gratis premievergelijk overlijdensrisicoverzekeringen