Privacy verklaring en gegevensverwerking

Uw gegevens bij aanvragen van informatie en offertes

Als financieel dienstverlener zijn wij ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang zijn voor juiste bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Aangesloten bij College Bescherming Persoonsgegevens
Uiteraard zijn wij in uw belang aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens (cbp) onder nummer m1402508

Waarom zijn uw gegevens nodig
Uw gegevens zijn nodig voor het (op uw verzoek) aanvragen en aanleveren van informatie en offertes, maar ook voor het bellen n.a.v. berekeningen, premievergelijkingen, offertes en het afhandelen van daaruit voortvloeiende transacties. Ook het bemiddelen bij eventuele volgende transacties of verzoeken die voortkomen uit eerdere dienstverlening, zoals mutaties of tussentijdse beëindiging vallen hieronder. U dient de door u verstrekte informatie te vergelijken met de informatie die u verschaft aan traditionele verzekeringstussenpersonen.

Site statistieken en clicks
Op de website van FACN worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's, bezoekersverdeling, tijdstipstatistieken, beste refererd url’s en zoekmachine gebruik. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan FACN geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid laat het ons weten onder vermelding van de website die u bezocht: FACN, Postbus 10363, 7301 GJ Apeldoorn of gebruik het contactformulier.

Wijzigingen
FACN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleert u daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van FACN.

Lees ook onze Disclaimer