Waerdevol overlijdensrisicoverzekering (orv)

waerdevol

Voordelen van de Waerdevol overlijdensrisicoverzekering:
* een scherpe premie, zowel voor rokers als niet-rokers;
* medische acceptatie aan de hand van een verkorte gezondheidsverklaring;
* een risicoverzekering gericht op de leeftijdscategorie 18-65 jaar;
* op één of twee levens te sluiten.

Andere kenmerken van de Waerdevol overlijdensrisicoverzekering
* Gelijkblijvend, lineair of annuïtair dalende dekking mogelijk.
* Alle vormen zijn op één of twee levens mogelijk.
* Looptijd verzekering minimaal 10 jaar en maximaal 35 jaar
* Verzekerd kapitaal 25.000 - 500.000
* Geen minimale premie
* En bloc bepaling aanwezig
* Als Netto ORV zonder afsluitprovisie mogelijk
* Leeftijd verzekerden 18 tot en met 65 jaar
* Leeftijd op einddatum tot en met 75 jaar
* Premiesplitsing mogelijk
* Premiebetalingstermijn per maand, kwartaal, half jaar of jaar (geen termijnopslag)
* Polisopslag 1 leven 70,-per jaar 2 levens 80,-per jaar
* Duur premiebetaling gelijkblijvende verzekering gelijk aan de verzekeringsduur
* Duur premiebetaling dalende verzekering is het maximum van (verzekeringsduur * 2/3) en (verzekeringsduur 5 jaar), afgerond naar beneden in hele jaren.
* polisvoorwaarden

Gezondheidsverklaring Waerdevol ORV
* Verkorte gezondheidsverklaring voldoende bij aanvraag tot 160.000
* Normale gezondheidsverklaring voldoende bij aanvraag van 160.000 tot 300.000
* Daarboven volgt een huisartsenkeuring

Voorlopige dekking bij goede gezondheid
Vanaf de datum van ondertekening van de verkorte gezondheidsverklaring tot de 1e dag van de volgende kalendermaand is betreffende verzekerde:
- voorlopig gedekt voor overlijden op grond van de algemene voorwaarden voor de aangevraagde verzekering en als het overlijden het directe en uitsluitende gevolg is van een ongeval
- het verzekerde bedrag voor deze voorlopige dekking is het bedrag zoals vermeld op het bijbehorende aanvraagformulier met een maximum van EUR 160.000,-
- betreffende verzekerde is in Nederland woonachtig, minimaal 18 jaar en maximaal 65 jaar
Informatie over medische acceptatie en keuringsgrenzen kunt u vinden op het Informatieblad medische acceptatie.

Vraag een gratis premievergelijk overlijdensrisicoverzekering(orv) van alle risicoverzekeringen. U zult verbaasd zijn over de premieverschillen bij risicoverzekeringen!