Leidsche XL levensverzekering

leidsche

Het doel van de Leidsche levensverzekering XL is om tegen zeer lage kosten een kapitaal te verzekeren voor bijvoorbeeld een nabestaandenvoorziening of de aflossing van een hypotheekschuld na een onverwacht overlijden.

Eventueel kunnen gelijktijdig en op voordelige wijze ook andere belangrijke risico’s verzekerd worden in de Leidsche levensverzekering XL.

Bekijk de productkaart of lees hieronder alles over deze verzekering.

Bereken online premie Leidsche XL zonder provisie (€ 165,- afsluitkosten)

Doelgroep Leidsche levensverzekering XL:
Particulieren, ondernemers en DGA´s.

Soort overlijdensrisicoverzekering:
Tijdelijke verzekering bij overlijden, naar keuze:
1. Gelijkblijvende risicoverzekering op één of twee levens.
2. Lineair dalende risicoverzekering op één of twee levens.
3. Annuïtair dalende risicoverzekering op één of twee levens.

De Leidsche levensverzekering XL kent een gelijkblijvende inleg in een premiedepot waaruit een leeftijdsafhankelijk risicopremie wordt onttrokken.

* Dekking op één of twee levens is af te sluiten.
* Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mee te verzekeren.
* Uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval is niet mee te verzekeren.
* Rokers en niet-rokers tarief.
* Niet-rokers: zo’n 46% korting op de premie voor de overlijdensrisicodekking.
* Tarief is afhankelijk van geslacht en leeftijd van de verzekerde.
* Provisieloos afsluiten mogelijk.

Premiedepot Leidsche levensverzekering XL:
Over het saldo in het premiedepot wordt door Leidsche verzekeringen 2% rente op jaarbasis vergoed.

Aanvullende dekkingen Leidsche levensverzekering XL:
* Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk.
* Arbeidsongeschiktheidsrente is niet mogelijk.
* Ongevallendekking is niet mogelijk.

Duur van de verzekering Leidsche levensverzekering XL:
* Minimaal 5 jaar, maximaal 50 jaar.

Duur termijnbetalingen Leidsche levensverzekering XL:
* Voor de variant met gelijkblijvende dekking: minimaal 3 jaar.
* Bij de gelijkblijvende dekking is de duur termijnbetaling altijd gelijk aan de duur van de verzekering.
* Bij dalende varianten wordt de duur termijnbetaling standaard ingekort.
* Bij een verzekeringsduur van 15 jaar of langer is de duur termijnbetaling 5 jaar korter.
* Bij een verzekeringsduur korter dan 15 jaar geldt duur termijnbetaling is 2/3 * duur verzekering
(uitkomst afronden op gehele jaren naar beneden).
* Eenmalige betaling is mogelijk.

Termijnbetalingen Leidsche levensverzekering XL:
* Gelijkblijvende betaling in maand, kwartaal, half jaar en jaar termijnen.
* Minimum betaling per maand: € 8,50, per kwartaal: € 25, per halfjaar: € 50, per jaar: € 100.
* Minimum termijnbetaling is afhankelijk van waardeverloop premiedepot.
* Premiedepots met een negatief waardeverloop langer dan 24 maanden worden niet geoffreerd.
* Termijnopslag: Geen.
* De minimale storting bij eenmalige betaling is € 2.000,-.

Incassowijze Leidsche levensverzekering XL:
* Automatische incasso.
* Premienota.
* Premie-incasso via de assurantiebemiddelaar is niet mogelijk.

Einddatum Leidsche levensverzekering XL:
* Maximaal gelegen op de dag waarop verzekerde nog net 80 jaar is.

Aanvangsleeftijd Leidsche levensverzekering XL:
* Minimaal 18 jaar, maximaal 70 jaar.

Hoogte dekkingen Leidsche levensverzekering XL:
* Minimum overlijdensrisicokapitaal € 1.000. Maximum overlijdensrisicokapitaal € 1.500.000.
* Neem voor hogere benodigde bedragen contact op.
* Annuïtair dalende dekkingen: maximum rentepercentage 16%.

Premiesplitsing i.v.m. successie:
* Premiesplitsing in verband met successieheffing, en/of 2 verzekeringnemers is mogelijk
* Premiesplitisng door het afgeven van een polis per verzekerde.
* Er is bij de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL dus sprake van polissplitsing.

Tussentijds beëindiging Leidsche levensverzekering XL bij leven:
* Bij tussentijdse beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering vindt uitkering plaats van de waarde van het premiedepot.
Beeindiging Leidsche levensverzekering XL door overlijden:
* In geval van overlijden vindt naast de afgesproken overlijdensuitkering ook uitkering plaats van de waarde van het premiedepot.

Provisie Leidsche levensverzekering XL:
* Doorlopende provisie, hoogte per polis vast te stellen.
* Maximaal 10% van de termijnpremie.
* 0% provisie mogelijk

En bloc-clausule Leidsche levensverzekering XL:
Leidsche Verzekeringen hanteert een en bloc-clausule, deze luidt als volgt:
Leidsche verzekeringen heeft het recht de Premie, Risicopremie en/of de voorwaarden van verzekeringen 'en bloc' of groepsgewijs te wijzigen:
* 'en bloc' heeft betrekking op alle Leidsche verzekeringen lopende verzekeringen;
* groepsgewijs heeft betrekking op groepen van gelijksoortige verzekeringen.

Vraag een vrijblijvend premievergelijk van alle levensverzekeringen, wij tonen ook de netto premie's.

voorwaarden Leidsche XL
algemene voorwaarden Leidsche

Een 'en bloc' of groepsgewijze wijziging wordt uitsluitend doorgevoerd indien sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, die het voortbestaan van Leidsche verzekeringen kunnen bedreigen en/of als Verzekeringsvoorschriften daartoe aanleiding geven.

Indien Leidsche verzekeringen de Premie, Risicopremie en/of de voorwaarden van de Verzekeringsovereenkomst overeenkomstig een 'en bloc' of groepsgewijze wijziging aanpast, wordt Verzekeringnemer schriftelijk van de wijziging in kennis gesteld. De wijziging treedt in werking op de in de schriftelijke kennisgeving aangegeven datum, doch niet eerder dan 30 dagen na de datum van dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.