Toename arbeidsongeschiktheid

woensdag, 25 februari 2009

Het aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het kader van de WIA stijgt. In de eerste helft van 2008 werden 12.000 nieuwe WIA-uitkeringen verstrekt. Dat waren er in dezelfde periode in 2006 en 2007 respectievelijk 9.000 en 11.000. Medio 2008 werden in totaal 49.000 WIA-uitkeringen verstrekt: 11.000 aan volledig arbeidsongeschikten en bijna 38.000 aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Ruim 60 procent van de WIA-uitkeringen wordt verstrekt aan arbeidsongeschikten van 45 jaar of ouder. Zij zijn vaker dan jongeren volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Ongeveer de helft van alle volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) is 55 jaar of ouder. Bij de gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsongeschikten vormen de 45-54-jarigen de grootste groep.

Het aantal mannen en vrouwen met een WIA-uitkering, beide ruim 24.000, is nagenoeg gelijk. Van de volledig en duurzaam arbeidsongeschikten is 58 procent man. Onder de gedeeltelijk arbeidsongeschikten zijn de vrouwen met 52 procent in de meerderheid. In de oudste leeftijdscategorie (55-64 jaar) vallen aanzienlijk meer mannen dan vrouwen. (CBS) (bron: InFinance)

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? Lees meer over Woonlastenverzekering en Arbeidsongeschiktheid.

Laagste Provisie biedt u de goedkoopste verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid met de laagste provisie. Informeer!

« Terug naar nieuwsoverzicht