Meer AOV's met beperkte dekking

woensdag, 18 maart 2009

In de strijd om de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen introduceren de inkomensverzekeraars een nieuwe generatie aov's. Deze hebben vaak een beperktere dekking en zijn dus ook goedkoper.

Tot die conclusie komt het onderzoeksbureau MoneyView in de Research Special Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Volgens MoneyView is in de markt voor aov's voor zelfstandigen een felle concurrentiestrijd gaande. Het aantal zelfstandige ondernemers nam in de afgelopen jaren sterk toe tot ongeveer één miljoen, ongeveer de helft is echter verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. "Er is hier dus sprake van een markt met een zeer aantrekkelijk potentieel, reden voor aanbieders van aov's om elkaar hevig te beconcurreren, met als resultaat veel kortingen en nieuwe 'speciale' producten", aldus MoneyView.

Nieuwe generatie AOV's

De afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) heeft geleid tot een forse stijging van de totale brutopremie bij inkomensverzekeraars naar ruim 1,9 mld in 2005. "Inmiddels is het aantal zelfstandige ondernemers doorgegroeid naar een miljoen. Een aantrekkelijke markt", aldus MoneyView.

Er wordt niet alleen op prijs geconcurreerd, maar ook op nieuwe producten met een beperktere dekking dan de 'traditionele' aov's. Daarbij vallen drie productsoorten op. Aov's die alleen een uitkering geven als arbeidsongeschiktheid optreedt naar aanleiding van een ongeval. Een tweede groep betreft aov's die in alle gevallen van arbeidsongeschiktheid een uitkering geven, maar met een beperkte uitkeringsduur. Een derde product is een aov die alleen een uitkering geeft als zich een bepaalde ziekte of aandoening openbaart.

Toegankelijk AOV's

"Met deze nieuwe generatie 'uitgeklede' producten proberen aanbieders de altijd relatief hoge premies van de volledige arbeidsongeschiktheidsdekkingen beter toegankelijk te maken voor startende ondernemers, die vaak aanhikken tegen deze hoge premies voor de volledige dekking", aldus MoneyView.

Naast deze nieuwe generatie aov's werken steeds meer verzekeraars met al dan niet tijdelijke kortingen op hun bestaande tarief om in de scherpe concurrentie de slag niet te missen.

Intermediair

MoneyView concludeert verder in het onderzoek dat de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen via het intermediaire kanaal worden gesloten. "Het percentage nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gesloten via direc writers is vrij laag en neemt af: 18% in 2006 en 16% in 2007.

Kwaliteit AOV

MoneyView heeft 45 aov's beoordeeld op prijs en kwaliteit. Voor de prijsvergelijking heeft het onderzoeksbureau 264 klantprofielen voor producten met een volledige dekking samengesteld en 144 klantprofielen voor de overige dekkingen (critical-illnessdekking, ongevallendekking, volledige dekking met beperkte uitkeringsduur). Voor de beoordeling van de kwaliteit van de aov's zijn 66 kenmerken uit de eigen database geselecteerd.

Op het gebied van kwaliteit scoren de Aov en Interval Aov van Allianz Inkomensverzekeringen en de Risicoverminderaar 5 sterren van Univé het hoogst van de producten met een volledige dekking. Bij de producten met een critical-illnessdekking valt de Opbouw Aov 12 extra van Generali in de prijzen. De Risicoverminderaar 1 ster van Univé behaalde de hoogste score bij producten met alleen een ongevallendekking.

Prijs AOV

Bij de producten met een volledige dekking hebben de Aov Absoluut en de Aov Essentie van Allianz Inkomensverzekeringen samen met de Aov Uitgebreid van Delta Lloyd de hoogste score op prijs. Voor de critical-illnessdekking scoort het Aegon-product Aov Variant 2 goed. Bij de producten die alleen een ongevallendekking bieden, staat Aegon Aov Variant 1 op één. Bij de producten met een beperkte uitkeringsduur is de Delta Lloyd Aov Instap de beste qua prijs.

Er is echter geen enkel product dat zowel op prijs als kwaliteit een score van vijf sterren haalt. (bron:AMWeb)

Vraag hier een Gratis premievergelijk AOV - arbeidsongeschiktheidsverzekering.

« Terug naar nieuwsoverzicht