Overlijdensdekking militaire missie

donderdag, 16 april 2009

De meeste overlijdensrisicoverzekeringen geven in haar voorwaarden aan gehouden te zijn tot ‘enige uitkering’ bij het overlijden van een militair tijdens bijvoorbeeld een NAVO-missie. Andere verzekeraars van overlijdensrisicoverzekeringen, geven aan het te moeten kunnen verhalen op Defensie en keren dan de gehele dekking uit. Dus eigenlijk zelfs concreter.

Met de Verzekeringskamer hebben alle aangesloten verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars afgesproken dekking voor militairen tijdens missie uit te keren conform de verzekerde dekking. Men zal geen beroep doen op Groot Molest of Bijzondere Overlijdensgevallen. Allereerst omdat e.e.a. is vastgelegd, per missie en algemeen. Ten tweede is voorstelbaar dat geen enkele verzekeraar de negatieve publiciteit aandurft zich hierop te beroepen en de nabestaanden van een militair niet uit te keren.

Het betrof in beginsel hypotheek gebonden (dus niet per se verpand, maar met aanwezigheid van hypotheek) levensverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen, hetgeen is uitgebreid naar niet-hypotheek gebonden risicoverzekeringen.

Laagste Provisie heeft diverse artikelen beschikbaar over overlijdensdekking en militaire missie.
Vraag er gerust naar.


Partijen als TAF en NHP, die beiden de overlijdensrisicoverzekering in samenwerking met verzekeraar Quantum Leben in Liechtenstein aanbieden, accepteren geen militairen!

Vraag ons een gratis premievergelijk overlijdensrisicoverzekeringen van verzekeraars die dekking geven aan uw nabestaanden bij overlijden tijdens een militaire missie.

« Terug naar nieuwsoverzicht