Kleine vierhonderd vangnet-aov's gesloten

vrijdag, 8 mei 2009

De bewustwordingscampagne van overheid en verzekeraars ten aanzien van de risico's van arbeidsongeschiktheid heeft geresulteerd in 390 gesloten vangnet-aov's. Dat blijkt uit een enquête die het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft gehouden onder de inkomensverzekeraars.

Het Verbond van Verzekeraars concludeert dat het merendeel van de ondernemers kennelijk in een 'gewone' aov is ondergebracht. "In november vorig jaar zijn 2.910 individuele AOV verzekeringen gesloten, in december waren dat er 3.050 en in januari 4.120. Het aantal gesloten vangnet-aov's is daar tegen afgezet dus klein", aldus een woordvoerder. Het totaal aantal gesloten individuele aov's bedraagt 440.000. De formele evaluatie van de campagne door betrokken partijen heeft nog niet plaatsgevonden. "Het is dan ook moeilijk te zeggen of de campagne geslaagd is", meent de woordvoerder. "Het was vooral bedoeld als bewustwordingscampagne en niet om zoveel mogelijk aov's te sluiten."

Wel constateert het Verbond dat nog een groot deel van de zelfstandige ondernemers dus geen aov heeft gesloten. "Wij gaan er van uit dat dit een bewuste rationele keuze is."


Laat u informeren en vraag een premievergelijk AOV verzekeringen

« Terug naar nieuwsoverzicht