En Bloc clausule: welke risicoverzekering

woensdag, 10 juni 2009

Ongeveer de helft van de verzekeraars hanteert een 'en bloc' clausule voor overlijdensrisicoverzekeringen. De polisvoorwaarden van overlijdensrisicoverzekeringen zijn bij bij alle verzekeraars vrijwel gelijk maar kunnen op dit punt een belangrijk verschil maken.

Wat is de 'en bloc' clausule en wat is het effect ervan?
Deze clausule geeft de verzekeraar de mogelijkheid om in de toekomst de premie eenzijdig te verhogen. Dit geldt in alle gevallen voor een groep van verzekeringen en nooit voor één verzekering. Deze clausule wordt dus niet toegepast indien uw persoonlijke omstandigheden zich wijzigen.

De Ombudsman heeft in zijn jaarverslag 2008 veel aandacht besteed aan de 'en bloc' clausule. Hij schat dat in ongeveer de helft van de overlijdensrisicoverzekeringen een 'en bloc' in de algemene voorwaarden staat.

Wat kunt u doen indien u de toepassing van de 'en bloc' clausule niet redelijk vindt?
Indien u een klacht heeft over de toepassing van de en bloc clausule, kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.

Overzicht overlijdensrisicoverzekeringen die (in elk geval) géén en-bloc clausule hanteren:

* Aegon orv
* Cardif orv
* DBV orv
* Florius orv
* GoedIdee risicoverzekering
* Generali orv
* Klaverblad orv
* Legal General orv
* TAF orv
* NHP orv
* XMoment orv
* Xtensive orv
* Zwitserleven orv

Wilt u weten of uw overlijdensrisicoverzekering een 'en bloc' clausule heeft? Contact ons.

Gratis premievergelijk overlijdensrisicoverzekeringen

« Terug naar nieuwsoverzicht