Molestclausule ORV en uitzending militairen

dinsdag, 16 juni 2009

Verzekeraars hanteren soms een Molestclausule in hun voorwaarden. In de basis is dit verboden bij de wet, althans om molest te verzekeren. Indien deze voorwaarde is opgenomen, mag de verzekeraar er géén beroep op doen indien de verzekering verbonden of in verband met een hypotheek is afgesloten. Dit is een eerste gegeven en afgesproken met Defensie.

Ook zijn er verzekeraars die géén molestclausule hanteren in hun voorwaarden overlijdensrisicoverzekering.

Er is alsdan geen sprake van verplichting tot verpanding of eis ‘in verband met hypotheek’, waardoor deze verzekeraar ook zal uitkeren. Hierdoor, en daar komt de interpretatie, is de regeling uitgebreid door verzekeraars zelf (en niet door Defensie), althans door verzekeraars die geen molestclausule in hun voorwaarden hebben.

De Generali XMoment overlijdensrisicoverzekering (orv) kent wel de molestclausule en kan dus afgesloten worden met dekking tijdens missie, als deze verzekering wordt verpand aan de hypotheek. De Florius overlijdensrisicoverzekering kent geen molestclausule en kan dus ook bij afwezigheid van een hypotheek dekking geven aan militairen tijdens misse.

document Verbond Missie Afghanistan

Meer weten over een overlijdensrisicoverzekering die dekking geeft tijdens uitzending als militair? Neem contact met ons op of bel 0900 - 446 0 446 (lokaal tarief)« Terug naar nieuwsoverzicht