Kruislings afsluiten risicoverzekering

vrijdag, 26 juni 2009

Als een overlijdensrisicoverzekering in box 3 tot uitkering komt, is er geen inkomstenbelasting verschuldigd. Echter het is wel mogelijk dat er successierechten verschuldigd zijn. Door middel van een 'fictiebepaling' in de successiewet wordt een uitkering krachtens een overlijdensrisicoverzekering (orv) gezien als een 'erfrechtelijke verkrijging'.

Als echter 'niets aan het vermogen van de erflater onttrokken is', wordt de uitkering uit de ORV niet belast.

Dit kan geregeld worden in de situatie bij huwelijk op huwelijkse voorwaarden of bij samenwonenden.

De ene partner sluit dan de risicoverzekering af waarbij deze zelf als verzekeringnemer en als begunstigde wordtaangewezen. De andere partner is dan de verzekerde persoon. En andersom voor de 2e verzekeringnemer.

De verzekeringnemer is degene die de premie verschuldigd is. Indien nu de ene partner komt te overlijden zijn er geen successierechten verschuldigd omdat er niets aan het vermogen van de andere partner is onttrokken. Dit heet ook wel 'kruislings afsluiten / premiesplitsing ' van overlijdensrisicoverzekeringen genoemd.

TIP: Het is van belang dat de huwelijkse voorwaarden een bepaling bevatten waarin staat vermeld dat de premies van levensverzekeringen voor rekening zijn en blijven van die echtgenoot die tevens de verzekeringnemer van de polis is.

Bij echtgenoten die gehuwd zijn in algemene gemeenschap van goederen bestaat deze mogelijkheid niet.

« Terug naar nieuwsoverzicht