Cardif signaleert vijf trends in woonlastenbescherming

dinsdag, 18 augustus 2009

Verzekeringsmaatschappij Cardif, onderdeel van de Groep BNP Paribas, zet als grootste speler op het gebied van woonlastenbescherming de actuele trends in dit segment op een rijtje.

1. De dekkingsduur neemt toe.
Bij nieuwe Cardif Hypotheek Opvang Polissen (HOP) wordt voor de dekking ‘arbeidsongeschiktheid’ gekozen voor een looptijd die gemiddeld 5 maanden langer is dan begin vorig jaar.

2. Ondanks de economische omstandigheden neemt ook het verzekerd bedrag toe.
Voor arbeidsongeschiktheid (AO) wordt gemiddeld 10 euro per maand meer verzekerd dan voorheen. Voor werkloosheid (WW) is dat zelfs 65 euro meer per maand.

3. De koopsom verliest aan populariteit.
Om langdurige bescherming mogelijk te maken wordt er vaker gekozen voor een combinatiepremie (een financieringsmogelijkheid waarbij een looptijd vanaf 20 jaar deels als koopsom wordt voldaan. Het restant wordt na 10, 15 of 20 jaar in de vorm van een maandpremie betaald). Vóór de introductie van deze vorm (halverwege 2007) werd nog in 88 % van de gevallen gekozen voor een koopsom, nu is dat nog maar 60%. 23 % kiest voor een combinatiepremie. Ook de maandpremie wint aan populariteit; van 5 % naar 17% van de financieringen.

4. Beroeps AO wint aan belangstelling.
Ruim 55 % van de verzekerden kiest voor keuring door het UWV (de verzekering op basis van Gangbare arbeid). In de overige gevallen keurt de maatschappij. Binnen die categorie zien we momenteel vaker de keuze voor Beroeps AO, waarbij de verzekerde een uitkering ontvangt als hij niet meer het beroep kan uitoefenen dat hij had.

5. Het aantal schadebetalingen blijft stijgen.
Voornamelijk door het groeiende aantal werkloosheidsclaims. Half juni deed Cardif al de 10.000ste schade uitkering van 2009, waar 2008 in totaal 8.000 schade uitkeringen kende.

“De actuele trends bevestigen dat de risico’s van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid relevanter zijn
dan ooit”, zegt Marton Hendriksen, divisiehoofd marketing bij Cardif. “Veel mensen kiezen voor extra
zekerheid, met lange looptijden, complete dekkingen en flexibele financieringsvormen. Wij verwachten
dat deze ontwikkelingen zich in de komende tijd nog scherper zullen aftekenen.”
Aldus Cardif.

TIP:
Cardif AOV
Cardif HOP
Cardif MOP

« Terug naar nieuwsoverzicht