Werkloosheid plus inkomensverlies = TAF WerkloosheidsPlusplan

dinsdag, 25 augustus 2009

Minister Donner probeert de werkloosheid binnen de perken te houden. Hij heeft zitten rekenen en rekenen, met als resultaat het op 23 juni eerder dit jaar aangenomen wetsvoorstel 31.767: Werklozen moeten na twaalf maanden WW-uitkering elke aangeboden baan accepteren.

Wat betekent dit voor u?
Door deze maatregel zal een werkloze een baan aan moeten nemen die niet helemaal past bij zijn opleidings- en kennisniveau. Ook zal dit in de meeste gevallen betekenen dat men er flink op achteruit gaat op financieel gebied. Er zal een verschil ontstaan tussen het inkomen voor ontslag en het nieuwe inkomen.

Eenvoudig: 1 + 1 = 2
Gelukkig kunt u zich hiervoor beschermen. Met het TAF WerkloosheidsPlusPlan blijft het inkomensverschil beperkt. De verzekering is na het invullen van het aanvraagformulier nog binnen dezelfde week geregeld. Net zo gemakkelijk als 1+1=2.

Rekensommetje
U verdient 49.680,- (inclusief vakantiegeld) bruto. Na onvrijwillig te zijn ontslagen moet u een baan accepteren met een lager salaris van 40.738,-. Dit betekent een inkomensverlies van ongeveer 500,- per maand na belastingen. Met het TAF WerkloosheidsPlusplan hebt u (stel) gedurende 2 jaar een bedrag van 447,- netto per maand als verzekerings uitkering.

Met het nieuwe wetsvoorstel probeert de overheid de mensen snel aan een baan te helpen. U kunt zelf voor zorgen dat u hier op financieel gebied zo min mogelijk last ervan zult hebben.

Lees meer:
WW-verzekeringen
TAF Werkloosheidsplan
TAF WerkloosheidsPlusPlan

« Terug naar nieuwsoverzicht