Wijzigingen Successiewet per 1-1-2010

woensdag, 26 augustus 2009

Per 1 januari 2010 krijgt de Successiewet een nieuwe naam: Schenk- en Erfbelasting. Staatssecretaris van Financiën De Jager heeft een wetsvoorstel ingediend ter vereenvoudiging van deze wet. Als het voorstel wordt goedgekeurd heeft dit gevolgen voor iedereen met een levensverzekering.

Huidig artikel 13
Volgens artikel 13 van de Successiewet is een uitkering uit een levensverzekering belast met successierecht, “tenzij er niets aan het vermogen van de erflater is onttrokken”. Wanneer een gehuwd persoon op zijn leven een levensverzekering afsluit en komt te overlijden wordt de gehele uitkering belast met successierecht. Over de uitkering minus de helft van de betaalde premies moet dan belasting worden betaald.

Wijziging artikel 13
In het wetsvoorstel wordt niet de gehele uitkering belast. Waar in het huidige artikel 13 nog staat “tenzij er niets aan het vermogen van de erflater is onttrokken” staat er in het wetsvoorstel “voor zover er niets aan het vermogen van de erflater is onttrokken”. De “voor zover” maakt een groot verschil: hierdoor wordt niet de gehele uitkering belast, maar het deel dat kan worden toegerekend aan een onttrekking van de erflater. Bij gehuwden (bij ‘gemeenschap van goederen’) is de helft van de premies onttrokken uit het vermogen van de erflater. In het voorstel wordt dan ook over de helft van de uitkering successierecht betaald.

Een voorbeeld
Een man gehuwd in gemeenschap van goederen sluit op zijn leven een overlijdensrisicoverzekering van € 150.000,-. Zijn vrouw is begunstigde. De man komt te overlijden en er is tot dan toe € 10.000 premie betaald. Nu zou de vrouw over € 150.000,- minus € 5.000,- (de helft van de betaalde premies) successierecht moeten betalen. Als het voorstel van de Staatssecretaris wordt goedgekeurd hoeft de vrouw nog maar over € 75.000 (de helft van de uitkering) successierecht te betalen.

Verkrijgingen
In de Successiewet is bepaald dat een verkrijging tussen ouders en kinderen (nabestaandenlijfrente/stamrechtrente en wezenpensioen) in mindering wordt gebracht op de successievrijstelling van het kind (tot een bepaald minimum). Dit is de imputatieregeling. De staatssecretaris heeft voorgesteld om de imputatieregeling af te schaffen. De imputatieregeling voor verkrijgingen tussen echtgenoten en partners onderling blijft gehandhaafd.

« Terug naar nieuwsoverzicht