AEGON Woonlastenverzekering

dinsdag, 29 september 2009

AEGON ziet een stijgende lijn in de verkoop van AEGON Woonlastenverzekeringen. In 2008 werd vooral de variant Arbeidsongeschiktheid gesloten, nu sluiten klanten meer en meer de module Arbeidsongeschiktheid + Werkloosheid. Recente berichtgeving van de media beweren dat veel woonlastenverzekering niet genoeg zekerheid bieden.

Klanten kunnen kiezen uit twee varianten van de Aegon woonlastenverzekering: arbeidsongeschiktheid en de variant arbeidsongeschiktheid + werkloosheid.

Publicaties in de media beweren dat woonlastenverzekeringen beloftes veelal niet waarmaken en zich vaak beperken tot een bijdrage in de hypotheekkosten. Bij werkloosheid is daarnaast een wachttijd van 6 maanden te lang en de uitkeringstermijn te kort. Ook is de provisie, circa 30% tot 40%, bij veel verzekeringen hoog waardoor de verzekering te duur is. AEGON geeft twee duidelijke keuzes en zekerheid. De dekking wordt door de klant zelf bepaald en beperkt zich niet tot de hypotheek/huurlasten, maar een door de klant bepaald bedrag aan woonlasten (bestaande uit hypotheek/huurlasten, aangevuld met bijvoorbeeld energiekosten, telefoonkosten, verzekeringen etc.).

AEGON biedt verder beroepsdekking waardoor de verzekerde bij ziekte of een ongeval recht heeft op een uitkering als men het eigen beroep niet meer kan uitoefenen (voor tenminste 25%). Bij de meeste verzekeringen is dit niet het geval, deze gaan uit van passende arbeid. Hiermee is AEGON uniek in de markt. Bij werkeloosheid is er een wachttermijn van 3 maanden en er wordt in totaal 2,5 jaar uitbetaald.

AEGON biedt daarnaast maximaal 17,5% provisie, dit is een van de laagste provisies in de markt. Hierdoor kent de verzekering een gunstige tariefstelling. Via Laagste Provisie kunt u het tarief ook zonder provisie verkrijgen tegen eenmalige afsluitkosten.

downloads m.b.t. Aegon Woonlastenverzekering
Productwijzer Aegon Woonlastenverzekering
Polisvoorwaarden Aegon Woonlastenverzekering
Brochure Aegon Woonlastenverzekering

« Terug naar nieuwsoverzicht