Risicare Erasmus risicoverzekering

donderdag, 8 oktober 2009

Mensen met een bewust gezonde levensstijl hebben een hogere levensverwachting, zo blijkt uit onderzoek. Daarom heeft Erasmus een uniek tarief ontwikkeld: RisiCare®.

Dit tarief kan gekozen worden bij elke hiervoor genoemde risicoverzekering en geeft mensen met een gezonde levensstijl gedurende de hele looptijd of 20% extra verzekerd kapitaal zonder extra premie.

Hoe werkt RisiCare® van Erasmus risicoverzekering?

Het principe van RisiCare® is heel eenvoudig. Als u kiest voor het meeverzekeren van RisiCare® geeft Erasmus bij overlijden 20% extra uitkering over het door u gekozen verzekerd kapitaal zonder dat u daarvoor extra premie betaalt. Stel u kiest voor een verzekerd bedrag van 180.000,- dan krijgen de begunstigden bij uw overlijden van een bedrag uitgekeerd van 216.000,-. Bij aanvang van de verzekering moet u dus al rekening houden met deze extra uitkering want dat zorgt nu juist voor de premiekorting. Als u een verzekerd kapitaal wenst van 180.000,- en u kiest voor RisiCare® dan hoeft u slechts een kapitaal van 150.000,- te verzekeren. Immers 150.000 + 20%= 180.000,-. U betaalt dus slechts premie voor 150.000,- terwijl wij een uitkering doen van 180.000,- en dat scheelt u in uw portemonnee. Om RisiCare® te kiezen dient u minimaal 20 jaar en maximaal 60 jaar oud te zijn.

RisiCare® kan gesloten worden voor verzekerde bedragen vanaf 50.000,-. Het maximale verzekerd bedrag waarover de 20% extra kapitaal wordt gegeven bedraagt 500.000,- De maximale leeftijd van de verzekerde om in aanmerking te komen voor een uitkering volgens RisiCare® is 65 jaar.

Elke 3 jaar een preventieve check-up

RisiCare® kent geen beperkende polisvoorwaarden. Het enige dat Erasmus Verzekeringen vraagt is dat u elke 3 jaar een preventieve check-up ondergaat bij uw huisarts. Naar de uitslag wordt niet gevraagd. Dat is een zaak tussen u en uw arts.

Voor Erasmus telt alleen dat u elke 3 jaar de confrontatie met uw gezondheidstoestand aangaat. De kosten van de aanvangskeuring, die niet bij de eigen huisarts plaatsvindt, zijn voor rekening van Erasmus Verzekeringen. De driejaarlijkse check-ups daarna betaalt u zelf (of uw ziektekostenverzekeraar). De RisiCare® dekking vervalt, indien de verzekerde verzuimt de preventieve check ups te ondergaan.

RisiCare® kan bij alle risicoverzekeringen van Erasmus Verzekeringen worden gesloten. Vraag ons naar deze unieke risicoverzekering!

« Terug naar nieuwsoverzicht