Aftrekbaarheid TAF Maandlastbeschermer en Zelfstandigenplan

woensdag, 14 oktober 2009

Sinds 1 januari 2009 gelden er nieuwe fiscale regels voor periodieke uitkeringen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Deze nieuwe regels zijn ook van toepassing op uitkeringen van de TAF Maandlastbeschermer en het TAF Zelfstandigenplan.

De voorwaarden waaronder uitkeringen wel of niet belast zijn, zijn terug te vinden in het Besluit van 3 juni 2008, nr. CCP2008/287M, Stcrt. Nr. 112, punt 3.2.

Uitkering uit maandlastbeschermer of AOV wel of niet belast?
De algemeen aanvaarde veronderstelling is, dat wanneer men de premie in box 1 aftrekt, de uitkering belast is. Wanneer men de premie niet aftrekt, is de uitkering onbelast. Uit bovengenoemd besluit blijkt dat deze veronderstelling niet juist is.

Hoe werkt het dan wel?
In principe zijn alle AOV uitkeringen belast als inkomen in box 1 en moeten de betaalde premies in aftrek worden gebracht op box 1. Er is echter een uitzondering op deze regel:
AOV verzekeringen die recht geven op een uitkering ineens, waarbij de verzekeraar bevoegd is voorschotten op de kapitaalsuitkering uit te betalen. Bij deze soort mag men kiezen of men de premie af wil trekken van de inkomstenbelasting of niet. Kiest men ervoor de premie niet af te trekken van de inkomstenbelasting? Dan is de hierbij behorende uitkering netto te genieten. Natuurlijk wordt door de belastingdienst deze uitkering dan wel meegenomen in de bepaling van het box 3 inkomen.

Wat betekent dit voor TAF verzekeringen?
In onze polisvoorwaarden van het TAF Zelfstandigenplan en de TAF Maandlastbeschermer wordt specifiek beschreven dat er uitgekeerd wordt aan het einde van de arbeidsongeschiktheid in één som. De uitkering zal, zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt, voor elke volle maand van arbeidsongeschiktheid als voorschot maandelijks achteraf worden betaald. Deze voorschotten worden geacht niet te zijn uitkeringen welke van maand tot maand worden gekregen en zijn daarom, indien gewenst, netto te genieten.

U kunt er nog steeds voor kiezen de verzekering wel of niet af te trekken van de belasting. U geeft op het aanvraagformulier aan voor welke optie u kiest. Wij gaan ervan uit dat de premie in aftrek moet worden gebracht op de inkomstenbelasting (box1). Wilt u dit niet? Geef dit dan aan door een kruisje in te vullen.

« Terug naar nieuwsoverzicht