Vertrouwelijk AFM-rapport: koopsomprovisies van 80 % gangbaar

donderdag, 15 oktober 2009

Provisies van 80% op de verkoop van koopsompolissen zijn eerder regel dan uitzondering. Dat blijkt uit een onderzoek van de AFM, genoteerd in een "strikt vertrouwelijke" brief aan het ministerie van Financiën van 8 juni 2009, die de NOS woensdag openbaar maakte.

De brief spreekt van een "Project Koopsomverzekeringen" waarbij de AFM onderzoek doet naar de hoogte van provisies door aanbieders van koopsomverzekeringen. Het project is opgestart omdat de AFM signalen had gekregen over "buitensporig" hoge provisies voor niet-complexe koopsomverzekeringen.

Het Project richtte zich met name op arbeidsongeschiktheids-, overlijdensrisico- en werkloosheidsverzekeringen tegen koopsom die in combinatie met een krediet werden afgesloten. Het gaat dus om kredietbeschermings- en woonlastenverzekeringen. Het onderzoek richtte zich op de periode 2006 tot en met 2008.

Uit het onderzoek blijkt dat:
* alle aanbieders van kredietbeschermers provisies uitbetalen van 25 tot 86 % van de koopsom.
* het gros van de betaalde provisies ligt rond de 80 % van de koopsom.
* de aanbieders van woonlastenbeschermers betalen provisies tot 71 % van de koopsom.
* de gemiddelde provisie ligt rond de 42 %.

De AFM is van oordeel dat de koopsomverzekeringen onder de provisietransparantie en inducementregels gebracht moeten worden. Wel waarschuwt de AFM dat er dan een vlucht ontstaat naar premiebetalende verzekeringen, met name premiebetalende verzekeringen waarbij de provisie vooraf wordt uitbetaald aan de adviseur/bemiddelaar.

Uit gesprekken van de AFM met de aanbieders is de toezichthouder gebleken dat de aanbieders de provisies opdreven omdat de partij die hoogste provisie betaalt het grootste marktaandeel verkreeg. De meeste aanbieders pleitten dan ook voor een wettelijke regeling om de hoge provisies aan te pakken. Het is de AFM ook gebleken dat zelfregulering op dit gebied (via het Verbond van Verzekeraars) niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Overigens heeft Fidin per brief van 26 mei voorgesteld de provisie te maximeren op 25 % van de koopsom.

In de AFM-brief wordt ook een vervolg van het onderzoek aangekondigd: onderzoek naar de verhouding tussen de hoogte van de provisies en de werkzaamheden die de adviseur/bemiddelaar hiervoor verricht.

U ziet hoe makkelijk u dus kunt besparen met een risicoverzekering tegen de laagste provisie, 0%. Via de website www.laagsteprovisie.nl vergelijkt u de volgende risicoverzekeringen ook zonder provisie

* premie overlijdensrisicoverzekeringen (orv) zonder provisie
* premie woonlastenverzekeringen zonder provisie
* premie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov) zonder provisie of
* bereken premie risicoverzekeringen direct en online zonder provisie


« Terug naar nieuwsoverzicht