Waerdevol risicoverzekering ook provisieloos

dinsdag, 15 december 2009

Waerdevol financiële producten is de verzamelnaam voor een reeks innovatieve financiële producten, ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde banken en verzekeraars.

Via LaagsteProvisie.nl kunt u de overlijdensrisicoverzekering van Waerdevol ook provisieloos afsluiten. De netto (provisieloze) premie is dan zo'n 18% goedkoper.

Voordelen van de Waerdevol overlijdensrisicoverzekering:
* een scherpe premie, zowel voor rokers als niet-rokers;
* medische acceptatie aan de hand van een verkorte gezondheidsverklaring;
* een risicoverzekering gericht op de leeftijdscategorie 18-65 jaar;
* op één of twee levens te sluiten.

Andere kenmerken van de Waerdevol overlijdensrisicoverzekering
* Gelijkblijvend, lineair of annuïtair dalende dekking mogelijk.
* Alle vormen zijn op één of twee levens mogelijk.
* Looptijd verzekering minimaal 10 jaar en maximaal 35 jaar
* Verzekerd kapitaal 25.000 - 500.000
* Geen minimale premie
* En bloc bepaling aanwezig
* Als netto ORV zonder afsluitprovisie mogelijk
* Leeftijd verzekerden 18 tot en met 65 jaar
* Leeftijd op einddatum tot en met 75 jaar
* Premiesplitsing mogelijk
* Premiebetalingstermijn per maand, kwartaal, half jaar of jaar (geen termijnopslag)
* Polisopslag 1 leven 70,- per jaar 2 levens 80,- per jaar
* Duur premiebetaling gelijkblijvende verzekering gelijk aan de verzekeringsduur
* Duur premiebetaling dalende verzekering is het maximum van (verzekeringsduur * 2/3) en (verzekeringsduur 5 jaar), afgerond naar beneden in hele jaren.
* polisvoorwaarden

Gezondheidsverklaring Waerdevol ORV
* Verkorte gezondheidsverklaring voldoende bij aanvraag tot 160.000
* Normale gezondheidsverklaring voldoende bij aanvraag van 160.000 tot 300.000
* Daarboven volgt een huisartsenkeuring

Voorlopige dekking bij goede gezondheid
Vanaf de datum van ondertekening van de verkorte gezondheidsverklaring tot de 1e dag van de volgende kalendermaand is betreffende verzekerde:
- voorlopig gedekt voor overlijden op grond van de algemene voorwaarden voor de aangevraagde verzekering en als het overlijden het directe en uitsluitende gevolg is van een ongeval
- het verzekerde bedrag voor deze voorlopige dekking is het bedrag zoals vermeld op het bijbehorende aanvraagformulier met een maximum van EUR 160.000,-
- betreffende verzekerde is in Nederland woonachtig, minimaal 18 jaar en maximaal 65 jaar
Informatie over medische acceptatie en keuringsgrenzen kunt u vinden op het Informatieblad medische acceptatie.

Vraag een gratis premievergelijk overlijdensrisicoverzekering(orv) van alle risicoverzekeringen. U zult verbaasd zijn over de premieverschillen bij risicoverzekeringen!

« Terug naar nieuwsoverzicht