Online Goudidee overlijdensrisicoverzekering zonder provisie

donderdag, 17 december 2009

Afgelopen jaren hebben veel consumenten met een overlijdensrisicoverzekering zich de vraag gesteld of zij wel de beste keuze hebben gemaakt. Televisieprogramma’s en krantenberichten spraken over een prijzenslag bij overlijdensrisicoverzekeringen, terwijl de kosten voor hun verzekering onveranderd hoog zijn gebleven. Bovendien zit er in een overlijdensrisicoverzekering technisch gezien waardeopbouw die nooit ten goede komt aan de consument.

Introductie Goud Idee overlijdensrisicoverzekering

De Goudidee Nabestaandenverzekering is de 'netto variant' zonder provisie van de Goed idee overlijdensrisicoverzekering die is ontwikkeld door het proces op te knippen en vervolgens iedere schakel te optimaliseren. Gedurende de looptijd kan het verzekerde bedrag bij een andere verzekeraar worden ondergebracht als zij een lagere premie bieden. De verzekerde profiteert dus ook tijdens de looptijd van een dalende prijs (o.m. door een dalende sterftekans). Dit voordeel wordt beheerd in een rentedragend premiedepot dat eigendom is van de verzekerde. Bij tussentijdse beëindiging, einde looptijd of bij overlijden, wordt een eventueel tegoed in het premiedepot overgemaakt naar de verzekerde of nabestaande. Eens in de vijf jaar wordt de inleg van de klant herberekend en kan een eventuele verlaging worden doorgevoerd.

BEREKEN PREMIE GOUD IDEE overlijdensrisicoverzekering

Kenmerken Goud Idee overlijdensrisicoverzekering

* netto variant Goed idee ORV, eenmalige afsluitkosten € 295,-, lagere premie zonder afsluitprovisie
* gehele aanvraagtraject verloopt digitaal waardoor de kosten worden geminimaliseerd
* er is sprake van een 'positieve' en-bloc clausule die waarborgt dat de premie alleen omlaag kan
* een eventuele overstap naar een nieuwe verzekeraar gebeurt op non-select basis
* dus onder hetzelfde contract en zonder nieuwe medische waarborgen.
* er is sprake van volledige transparantie over kosteninhoudingen en benodigde risicopremies
* het Assuradeurenhuys treedt op als gevolmachtigde zodat er gewisseld kan worden van verzekeraar
* Paerel Leven is thans risicodrager en beziet samen met Swiss-Rede herverzekeringsmogelijkheden
* Meditel verzorgt de medische acceptatie.
* extra informatie over Dazure en de GoudIdee Nabestaandenverzekering is te vinden op www.dazure.nl

Lees hier FAQ's GoudIdee Nabestaandenverzekering

Ga naar voorwaarden en productkaart Goud Idee

Vraag een gratis premievergelijk overlijdensrisicoverzekering(orv) van alle risicoverzekeringen. U zult verbaasd zijn over de premieverschillen bij overlijdensrisicoverzekeringen!

« Terug naar nieuwsoverzicht