Productaanpassingen TAF

vrijdag, 8 januari 2010

Vanaf vandaag heeft TAF een aantal productinnovaties doorgevoerd, 30% lagere premies en extra service.

Nieuw: TAF Krediet Overlijdensrisicoverzekering
Een snel en gemakkelijk af te sluiten overlijdensrisicoverzekering voor de aflossing van kredieten die afgesloten kan worden zonder medische keuring of gezondheidsverklaring.

TAF Zelfstandigenplan en TAF Maandlastbeschermer
Een aantal veelgevraagde productwijzigingen zijn doorgevoerd:

* Onder andere is het nu mogelijk voor een korte uitkeringsduur (maximaal 2 jaar) te kiezen.
* Het product bevat nu een overlijdensrisicodekking om nabestaanden te beschermen in het geval de verzekerde komt te overlijden.
* Deze dekking is standaard een uitkering van 12 maal het verzekerde bedrag, maar kan ook uitgebreid worden naar een maandelijkse uitkering van 24 maanden, 60 maanden of een uitkering gedurende de hele looptijd van de verzekering.

* Voor het Zelfstandigenplan is de te ontvangen uitkering nu afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en wordt dus naar rato uitbetaald.

PREMIEVERLAGINGEN
Voor nieuwe aanvragen TAF Maandlastbeschermer, TAF Werkloosheidsplan en TAF WerkloosheidsPlusplan gelden vanaf vandaag tot 30% lagere premies. Wat betreft het TAF Zelfstandigenplan geldt er een aantrekkelijke premiekorting voor beroepsklassen 1 en 2.

Lees ook:
TAF Maandlastbeschermer en TAF Zelfstandigenplan

« Terug naar nieuwsoverzicht