Provisietransparantie Florius

maandag, 25 januari 2010

Per 1 januari 2010 zijn de regels voor beloningstransparantie verder uitgebreid. Zo gelden de regels ook voor ( natura) uitvaartverzekeringen en arbeidsongeschiktheids- , werkloosheids- en overlijdensrisicoverzekeringen die samen met een krediet worden gesloten.

Het ‘Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen’ (BGfo) schrijft voor dat de bemiddelaar de consument voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst moet informeren over de daadwerkelijke beloning die hij ontvangt. De bemiddelaar kan daarbij niet volstaan met percentages, maar zal het daadwerkelijk te ontvangen bedrag moeten weergeven. Dat geldt ook voor Florius.

Omdat Florius niet zelf de verzekeraar/aanbieder is van haar ORV, kwalificeren zij zich als bemiddelaar en moeten zij ook de klant informeren over hun verdiensten.

Voor de marketing, de verkoop en de volledige administratie ( acceptatie, mutaties en uitkeringen) ontvangen zij jaarlijks een vergoeding van € 46,50 gedurende de looptijd van de ORV. Dit zal op het aanvraagformulier aan de klant kenbaar worden gemaakt.

Dienstverleningsdocument Florius
In haar rol als bemiddelaar dient Florius ook een dienstverlenings-document aan de klant ter beschikking te stellen. Omdat zij geen rechtstreeks contact hebben met de klant, wordt dit document ook op de website van Florius gepubliceerd.

U kunt het Florius Dienstverleningsdocument hier downloaden.

« Terug naar nieuwsoverzicht