TAF en NHP uitkering bij Critical Illness

dinsdag, 26 januari 2010

NHP en TAF bieden vanaf vandaag een terminal illness-ORV, waarbij de verzekerde ervoor kan kiezen de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering al te ontvangen bij een terminale ziekte.

De kostprijs van deze verzekeringsvorm Critical Illness of Terminal Illness ORV is iets hoger, waardoor voor deze overlijdensrisicoverzekering 3% extra premie wordt betaald. Tot 1 mei is de extra Critical Illness dekking gratis bij TAF en NHP.

Om voor uitkering bij terminale ziekte in aanmerking te komen, is een verklaring nodig van een specialist dat de levensverwachting minder dan 12 maanden is. De verzekerde mag bovendien niet ouder zijn dan 64 jaar. Verder is HIV-besmetting uitgesloten en wordt er niet uitgekeerd als de diagnose wordt gesteld binnen twaalf maanden voor het beëindigen van de verzekering.

De maximale uitkering bij terminale ziekte door TAF en NHP bedraagt 300.000 op één verzekerd leven. Is het verzekerd kapitaal hoger, dan blijft de polis in stand voor de resterende som. Overlijdt de verzekerde niet binnen twaalf maanden, dan hoeft de uitkering niet te worden terugbetaald.

Belangrijke aanvullende voorwaarden uitkering bij Terminal Illness:

Voorwaarden
Er geldt hier dat de klant voor de optie kan kiezen bij aanvraag van de polis. De kosten zijn 3% extra premie (eerste 3 maanden gratis. Er geldt dan dat als de klant gedurende de looptijd van de polis een terminale ziekte krijgt waarbij door een onafhankelijke arts een levensverwachting van 12 maanden of korter. Er komt dus in de polisvoorwaarden te staan:

Terminale Ziekte
De diagnose van een ziekte waarvan wordt verwacht dat deze ziekte leidt tot het overlijden van de verzekerde binnen 12 maanden. Deze diagnose moet worden ondersteund door een specialist en bevestigd door een door de verzekeraar aangewezen arts.

Daarnaast geldt:
18.3 Wanneer een diagnose van een Terminale Ziekte is gesteld, zal de Verzekeraar de begunstigde 100% van de verzekerde som uitbetalen, tot een maximum van 300.000,00 op verzekerd leven. Bij uitbetaling van de uitkering in verband met Terminale Ziekte, wordt de Polis automatisch beëindigd. Indien het verzekerde kapitaal het bedrag van 300.000,00 overschrijdt, blijft de polis bestaan, onder voorwaarde dat de betaling van de vereiste premies wordt voortgezet, voor het verschil van de in de polis genoemde verzekerde som en de uitbetaalde uitkering betreffende Terminale Ziekte. Het uitstaande bedrag van het verzekerde kapitaal wordt dan betaald bij overlijden van de verzekerde.

18.4 Er wordt geen uitkering betreffende Terminale Ziekte uitbetaald indien een HIV-besmetting aanwezig is tijdens de Terminale Ziekte.

18.5 Er wordt geen uitkering voor Terminale Ziekte uitbetaald indien de diagnose wordt gesteld binnen 12 maanden voor het beëindigen van de verzekering.

18.6 De maximale leeftijd bij een vordering voor een uitkering wegens Terminale Ziekte is 65 jaar.

Indien de klant toch blijft leven geldt dat hij niet hoeft terug te betalen. Dit risico is voor ACE.

Vaststelling van de terminale ziekte gebeurt dus door de specialist en een deskundig, aangewezen door de verzekeraar. Hebben die een verschillende mening die van invloed is op een mogelijke uitkering (stel, de specialist zegt 10 maanden en deskundige van de verzekeraar 14 maanden) dan zal een onafhankelijke derde worden ingeschakeld om tot een uiteindelijke bindende beslissing te komen.

Zie voor meer informatie
TAF Overlijdensrisicoverzekering (ORV)
NHP Overlijdensrisicoverzekering

« Terug naar nieuwsoverzicht