Premie NHP zonder provisie online offerte

maandag, 22 februari 2010

Deze unieke risicoverzekering is in de Geldgids van de Consumentenbond, waarin 35 aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen worden vergeleken, vergeleken. In de meeste van de verzekeringssituaties wordt NHP door Consumentenbond als meest voordelige overlijdensrisicoverzekering getoond.

Bereken de laagste premie van NHP hier via online premieberekening NHP

U kunt direct een offerte opstellen en de aanvraaformulieren voor de orv van NHP in uw mailbox ontvangen.

polisvoorwaarden NHP via ACE Europe Life
polisvoorwaarden NHP via Quantum Leben
brochure NHP Overlijdensrisicoverzekering

Belangrijkste kenmerken NHP Overlijdensrisicoverzekering

* Vaste éénmalige fee aan NHP € 795,- per verzekeringnemer
* Termijnbetaling mogelijk.
* Lage premie.
* Provisieloosproduct.
* Via buitenlandse verzekeraar ACE Europe Life of Quantum Leben.
* Risicopremie is ’Personal’, gebaseerd op o.a gezondheid, levensstijl, inkomen, vermogen, etc.
* Aantrekkelijke korting risicopremie voor gezonde levensstijl.
* De risicopremie blijft gedurende de gehele looptijd gelijk.
* Acceptatie via eenvoudige, beknopte gezondheidsverklaring.
* Tot 50 jaar géén huisartsenkeuring of medische keuring nodig tot een verzekerd kapitaal van € 500.000.
* U bepaalt zelf het verzekerd kapitaal: van € 18.000 tot € 1.500.000.
* Uitkering risicoverzekering afhankelijk van de gekozen dekkingsvariant.
* U kunt zich verzekeren voor uitkering van een kapitaal bij overlijden tot u 75 jaar wordt.
* U kunt de NHP risicoverzekering afsluiten vanaf 18 jaar en totdat u 70 jaar wordt.
* De looptijd van de NHP Risicoverzekering is minimaal vijf en maximaal 35 jaar.
* De polisbedenktijd bedraagt 30 dagen.
* Gratis dekking tijdens acceptatieperiode tot maximaal € 265.000 verzekerd kapitaal.
* Flexibele risicoverzekering: verandert uw situatie, dan kunt u uw NHP overlijdensrisicoverzekering eenvoudig aanpassen.

NHP en TAF bieden een terminal illness-ORV, waarbij de verzekerde ervoor kan kiezen de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering al te ontvangen bij een terminale ziekte.

De kostprijs van deze verzekeringsvorm Critical Illness of Terminal Illness ORV is iets hoger, waardoor voor deze overlijdensrisicoverzekering 3% extra premie wordt betaald. Tot 1 mei is de extra Critical Illness dekking gratis bij TAF en NHP.

Om voor uitkering bij terminale ziekte in aanmerking te komen, is een verklaring nodig van een specialist dat de levensverwachting minder dan 12 maanden is. De verzekerde mag bovendien niet ouder zijn dan 64 jaar. Verder is HIV-besmetting uitgesloten en wordt er niet uitgekeerd als de diagnose wordt gesteld binnen twaalf maanden voor het beëindigen van de verzekering.

De maximale uitkering bij terminale ziekte door TAF en NHP bedraagt € 300.000 op één verzekerd leven. Is het verzekerd kapitaal hoger, dan blijft de polis in stand voor de resterende som. Overlijdt de verzekerde niet binnen twaalf maanden, dan hoeft de uitkering niet te worden terugbetaald.

Belangrijke aanvullende voorwaarden uitkering bij Terminal Illness:

Voorwaarden
Er geldt hier dat de klant voor de optie kan kiezen bij aanvraag van de polis. De kosten zijn 3% extra premie (eerste 3 maanden gratis. Er geldt dan dat als de klant gedurende de looptijd van de polis een terminale ziekte krijgt waarbij door een onafhankelijke arts een levensverwachting van 12 maanden of korter. Er komt dus in de polisvoorwaarden te staan:

Terminale Ziekte
De diagnose van een ziekte waarvan wordt verwacht dat deze ziekte leidt tot het overlijden van de verzekerde binnen 12 maanden. Deze diagnose moet worden ondersteund door een specialist en bevestigd door een door de verzekeraar aangewezen arts.

Daarnaast geldt:
18.3 Wanneer een diagnose van een Terminale Ziekte is gesteld, zal de Verzekeraar de begunstigde 100% van de verzekerde som uitbetalen, tot een maximum van € 300.000,00 op verzekerd leven. Bij uitbetaling van de uitkering in verband met Terminale Ziekte, wordt de Polis automatisch beëindigd. Indien het verzekerde kapitaal het bedrag van € 300.000,00 overschrijdt, blijft de polis bestaan, onder voorwaarde dat de betaling van de vereiste premies wordt voortgezet, voor het verschil van de in de polis genoemde verzekerde som en de uitbetaalde uitkering betreffende Terminale Ziekte. Het uitstaande bedrag van het verzekerde kapitaal wordt dan betaald bij overlijden van de verzekerde.

18.4 Er wordt geen uitkering betreffende Terminale Ziekte uitbetaald indien een HIV-besmetting aanwezig is tijdens de Terminale Ziekte.

18.5 Er wordt geen uitkering voor Terminale Ziekte uitbetaald indien de diagnose wordt gesteld binnen 12 maanden voor het beëindigen van de verzekering.

18.6 De maximale leeftijd bij een vordering voor een uitkering wegens Terminale Ziekte is 65 jaar.

Indien de klant toch blijft leven geldt dat hij niet hoeft terug te betalen. Dit risico is voor ACE.

Vaststelling van de terminale ziekte gebeurt dus door de specialist en een deskundig, aangewezen door de verzekeraar. Hebben die een verschillende mening die van invloed is op een mogelijke uitkering (stel, de specialist zegt 10 maanden en deskundige van de verzekeraar 14 maanden) dan zal een onafhankelijke derde worden ingeschakeld om tot een uiteindelijke bindende beslissing te komen.

Zie voor meer informatie
TAF Overlijdensrisicoverzekering (ORV)
NHP Overlijdensrisicoverzekering

« Terug naar nieuwsoverzicht