TAF schrapt en-bloc clausule Quantum Leben

woensdag, 22 september 2010

Risicomanagement is waar het bij verzekeraars om gaat. Welke premie kan er gehanteerd worden en welk risico kan men daarmee afdekken? Verzekeraars gebruiken daarbij een belangrijk instrument, namelijk de in de polisvoorwaarden te vinden 'en bloc' clausule die de verzekeraar in staat stelt om de premie en/of de polisvoorwaarden gedurende de looptijd aan te passen indien extreme omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Duidelijkheid over en-bloc clausule TAF
Een 'en bloc' bepaling is daarom bij sommige verzekeringsproducten onmisbaar. Het is dan wel belangrijk om duidelijkheid te geven over in welke extreme omstandigheden zo'n 'en bloc' clausule eventueel ten uitvoer zou kunnen worden gebracht. Daarom heeft TAF een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd in haar polisvoorwaarden om de consument de nodige duidelijkheid te bieden:

In de nieuwe polisvoorwaarden van de TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering QL 09-2010 vervalt de optie voor een 'en bloc' clausule. Hierbij worden de premies gehanteerd die golden voor de verzekering met 'en bloc' clausule. Dit betekent dat de premie lager wordt terwijl de polisvoorwaarden verbeteren.

De polisvoorwaarden van de TAF Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bevatten een duidelijkere 'en bloc' clausule met een betere omschrijving van de uitzonderlijke situaties waarin dit recht als noodmaatregel kan worden toegepast. De aanpassingen zijn te vinden in polisvoorwaarden QL ZSP 01-2010 en de QL MLB 01-2010 en zijn geldig voor zowel nieuwe als bestaande verzekeringen waar deze voorwaarden op van toepassing zijn.

Zie ook:

TAF Overlijdensrisicoverzekering (ORV)
TAF Maandlastbeschermer en TAF Zelfstandigenplan

« Terug naar nieuwsoverzicht