Goed idee nabestaandenverzekering verder met ErgoLife

vrijdag, 1 oktober 2010

Per 1 oktober 2010 heeft Dazure voor zowel de Goedidee Nabestaandenverzekering als de Goudidee Nabestaandenverzekering een nieuwe risicodrager. Zoals ook in de voorwaarden opgenomen, was dit een mogelijkheid en zijn er geen veranderingen voor bestaande polishouders.

In dit bericht treft u de belangrijkste berichtgeving omtrent de nieuwe risicodrager van de Goedidee Nabestaandenverzekering en het netto product, Goudidee Nabestaandenverzekering.

Waarom een nieuwe verzekeraar voor de GoedIdee nabestaandenverzekering?
GoedIdee is altijd in gesprek met verzekeraars, dit hoort bij het concept. GoedIdee tracht zodoende altijd een
marktconforme premie aan te kunnen bieden. Om zo flexibel mogelijk te kunnen zijn heeft GoedIdee besloten een tweede verzekeraar aan haar nabestaandenverzekering te willen koppelen. GoedIdee heeft in Ergo Life N.V deze nieuwe verzekeraar
gevonden.

Wie is Ergo Life?
Ergo Life NV is een 100% dochteronderneming van ERGO-groep met als 100% aandeelhouder Munich Re, de grootste herverzekeraar ter wereld. Ergo Life heeft haar hoofdkantoor in België en is als verzekeraar gespecialiseerd in levensverzekeringen en (aanvullende) pensioenvoorzieningen. Het huidige solvabiliteitspercentage van Ergo Life bedraagt 190%, terwijl dat eind 2009 183% was. Met een balanstotaal van meer dan 3 miljard, een winst over 2009 van meer dan 5 miljoen en een eigen vermogen van meer dan 80 miljoen is Ergo Life een top 10 maatschappij in België en de 2e verzekeraar in Duitsland.

Wie is ERGO-groep?
De ERGO-groep behoort tot de topspelers op de Europeese verzekeringsmarkt. De groep telt vestigingen in meer dan 30 Europese en Aziatische landen. Het is de nummer één in Europa op het gebied van gezondheidsen rechtsbijstandsrisico's.
Vandaag hebben meer dan 40 miljoen klanten hun vertrouwen gegeven aan de ondernemingen van de ERGO groep. Met een totaal premie-incasso van 19,05 miljard euro in 2009 kunnen al deze klanten terugvallen op een solide en stabiele financiële partner. Ten bewijze hiervan kende het ratingbureau Standard & Poor's aan ERGO de hoge A-onderscheiding toe.

Wat zijn de criteria voor een nieuwe verzekeraar?
De kring van potentiële nieuwe partners beperkt zich tot financiële instellingen die onder toezicht staan van
een toezichthouder binnen de Europese Gemeenschap en bovendien vergunning hebben om hun diensten in Nederland aan te bieden.

De financiële degelijkheid van de verzekeraar wordt primair beoordeeld door de toezichthouder, die bij GoedIdee altijd moet werken volgens de Europese richtlijnen voor de toets van de solvabiliteitspositie. Verder wordt in aanmerking genomen in welke mate de verzekeraar zichzelf heeft herverzekerd tegen onverwacht veel en/of hoge uitkeringen, en bij welke herverzekeraar. Voor GoedIdee geldt als norm dat de herverzekeraar wereldwijd tot de top 5 moet behoren en tenminste een AA rating moet hebben.

Worden de aanvragen nu verdeeld over 2 verzekeraars?
Paerel Leven werkt op dit moment aan haar herstelplan. In overleg met Paerel Leven hebben wij dan ook besloten om de nog te accepteren aanvragen bij Ergo Life onder te brengen. De polissen zullen vanaf deze week op naam van Ergo Life worden afgegeven. Uiteraard blijven de premie en voorwaarden ongewijzigd.

Wat betekent dit voor bestaande GoedIdee Nabestaandenverzekering klanten?
Paerel Leven wil benadrukken dat ze er goed voor staan, haar solvabiliteit is gezond. Desalniettemin wil Paerel Leven binnen 3 maanden haar solvabiliteit verhogen. Paerel Leven geeft aan dat dit ook onderdeel uitmaakt van het herstelplan waar ze in samenwerking met DNB aan werken om zodoende voor polishouders een betrouwbare en degelijke partner te blijven.

GoedIdee ziet dan ook geen noodzaak nu de bestaande portefeuille over te hevelen naar de nieuwe verzekeraar. De bestaande klanten blijven met de GoedIdee Nabestaandenverzekering bij Paerel Leven verzekerd. Uiteraard zal GoedIdee de solvabiliteit van Paerel Leven trachten nauwlettend in de gaten te houden.

Zie ook:
Goed idee orv
Goud idee ORV
premie Goed idee orv
premie Goud idee orv

« Terug naar nieuwsoverzicht