Aegon AVL zonder provisie en met garantie

donderdag, 28 oktober 2010

AEGON introduceert als eerste verzekeraar in Nederland een variabele lijfrente met een gegarandeerd inkomen. AEGON Variabele Lijfrente biedt een oplossing voor particulieren en ondernemers die behoefte hebben aan een extra inkomen in de toekomst en hiervoor tijdig een deel van hun vermogen gericht in willen zetten. Deze lijfrente koppelt inkomenszekerheid aan groeiperspectief en een grote mate van flexibiliteit.

U kunt de Aegon Variabele Lijfrente (AVL) ook zonder provisie afsluiten.

Waarom AEGON Variabele Lijfrente?

Zekerheid
AEGON Variabele Lijfrente verzekert uw klant van een gegarandeerde netto periodieke uitkering, ongeacht de ontwikkeling van het gestorte vermogen.

Groeiperspectief
Het gestorte bedrag wordt gedurende de gehele looptijd belegd, waarbij groei van de belegde waarde periodiek (eenmaal per jaar in de opbouwfase of eenmaal per drie jaar in de uitkeringsfase) wordt veiliggesteld. Deze zogenaamde Inkomens Clicker kan dus zorgen voor een verhoging van de gegarandeerde uitkering. De kansen van beleggen worden zo optimaal ingezet ter vergroting van de financiële zekerheid.

Flexibiliteit
AEGON Variabele Lijfrente biedt alle mogelijkheden om de netto inkomensaanvulling aan te passen aan veranderende financiële wensen. Bovendien zijn er van begin- tot einddatum onbeperkte extra opnamemogelijkheden, zonder dat daar kosten aan zijn verbonden.

De kenmerken van AEGON Variabele Lijfrente

Het product
* Beleggingsverzekering op koopsombasis met opbouw- en inkomensfase.
* Opbouwfase minimaal 5 jaar en minimaal tot 60-ste verjaardag.
* Inkomensfase 15 jaar. Einddatum: 15 jaar na betaling van de eerste periodieke uitkering.
* Waardestijgingen door beleggingen worden vastgeklikt

Periodieke uitkeringen na de opbouwfase
* Periodieke uitkering gedurende 15 jaar, per maand, kwartaal, halfjaar of jaar te ontvangen.
* Flexibele ingangsdatum.
* Hoogte te wijzigen.
* Uitkering stop te zetten en weer op te starten.
* Slotuitkering van de waarde op de einddatum.

Uitkering bij overlijden
Hoogste van de volgende twee bedragen:
* 100,1% van de belegde waarde op het moment van overlijden.
* Gegarandeerde minimum uitkering bij overlijden op het moment van overlijden (zie Garanties).

Garanties
* Inkomensgarantie (uitkering bij leven). Bij aanvang heeft de verzekeringnemer recht op een toekomstige periodieke uitkering van 7% van de koopsom op jaarbasis, gedurende een periode van 15 jaar. Door de Inkomens Clicker kan deze garantie gedurende de looptijd hoger worden.
* Minimum gegarandeerde uitkering bij overlijden: gestorte koopsom verminderd met reeds ontvangen periodieke uitkeringen.

Risico's
AEGON Variabele Lijfrente biedt inkomenszekerheid. Tegelijkertijd is uw klant niet geheel gevrijwaard van (beleggings) risico’s en kunnen zijn keuzes van invloed zijn op de mate waaraan hij hier aan blootgesteld wordt. Deze risico’s worden uitgebreid beschreven in de offerte. Daarin wordt tevens ingegaan op de mogelijkheden om deze risico’s te minimaliseren.

De belangrijkste risico’s voor de klant:
* Koersrisico bij elke uitkering. Het gaat hierbij om het aantal participaties dat verkocht wordt als gevolg van de uitkering.
* Koersrisico over ‘niet geclickte’ waardegroei. Dit risico heeft betrekking op de kans dat de waarde in de toekomst daalt.
(Extra) koersrisico als niet gekozen wordt voor de maximaal toegestane periodieke uitkering.
* Koersrisico bij voortijdig overlijden. Het gaat hierbij eveneens om de kans dat de waarde in de toekomst daalt.

Voor wie is AEGON Variabele lijfrente bedoeld?
Iedereen die behoefte heeft aan een extra inkomen in de toekomst en daarvoor een deel van zijn beschikbare vermogen gericht wil inzetten. Zekerheid, groeiperspectief én flexibiliteit zijn belangrijk voor deze klant. AEGON Variabele Lijfrente is een box 3 oplossing die interessant is voor zowel particulieren als zelfstandige ondernemers.

Particulieren vanaf 30 jaar
Hogere inkomens
Bewust bezig met financiële toekomst
Vrij vermogen > €60.000
(het is niet verstandig het totale box 3 vermogen in te leggen in het product)

Bijvoorbeeld klanten met een ongeclausuleerde expiratie, een erfenis of relatief veel vrij vermogen op spaarrekeningen of in beleggingen.

Zelfstandig ondernemers (natuurlijke personen) vanaf 30 jaar
Hoger opgeleid, hogere inkomens
Behoefte aan toekomstige financiële zekerheid + flexibiliteit
Salaris/winst > €150.000
(het is niet verstandig het totale salaris/winst in te leggen in het product)

Wilt u meer weten over de Aegon Variabele lijfrente? Neem vrijblijvend contact met ons op.

« Terug naar nieuwsoverzicht