Risicoverzekering met stijgende dekking - lineair

woensdag, 2 februari 2011

Bij een overlijdensrisicoverzekering met een lineair stijgende risicodekking, verzekert u de tijdens de looptijd van de risicoverzekering een bedrag dat elk jaar evenredig of gelijkmatig stijgt. De lineaire stijging bepaalt u zelf door de de kueze van looptijd en gewenst kapitaal.

Eigenlijk bepaalt u wat het verzekerd kapitaal in het eerste jaar en in het laatste jaar van de verzekering moet zijn. Het verschil tussen deze twee verzekerde bedragen wordt gedeeld door de looptijd en bepalen daarmee de lineaire (evenredige) stijging.

Op dit moment wordt deze dekking alleen door TAF Quantum aangeboden.

Voorbeeld lineair stijgende risicodekking overlijdensrisicoverzekering:

verzekerd kapitaal 100.000 bij aanvang
looptijd verzekering 10 jaar
verzekerd kapitaal laatste jaar 200.000
de lineaire stijging van het risicokapitaal is dan in dit voorbeeld 10.000 per jaar.

Dit verzekerde risicokapitaal wordt na het overlijden van de verzekerde(n) aan de begunstigde(n) uitgekeerd.

U betaalt bij een lineair stijgende dekking de hele looptijd een vaste premie. Uw premie is dus steeds gelijk en het verzekerde bedrag bij overlijden stijgt evenredig.

Bereken hier premie TAF orv Quantum

Meer weten over lineair stijgende overlijdensrisicoverzekeringen? Gebruik het contactformulier of vraag een gratis vergelijk risicopremies.

« Terug naar nieuwsoverzicht