Nieuwe provisieregels 2012

dinsdag, 20 december 2011

Vanaf 1 januari 2012 gelden enkele nieuwe beloningsregels. We zetten ze voor u op een rijtje.

Schadeverzekeringen: geen bonusprovisie en passieve transparantieplicht

Bonusprovisie bij schadeverzekeringen is nu geheel verboden. Tegelijkertijd geldt een passieve transparantieplicht. Als de klant vraagt om informatie inzake de provisie, dan moet de bemiddelaar en/of adviseur daar ‘op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze’ mededeling over doen. Desgevraagd is hij ook verplicht het bedrag zelf te noemen. Met provisie wordt zowel de afsluitprovisie als de doorlopende provisie bedoeld. En voor zover daar twijfel over mocht bestaan: ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn schadeverzekeringen en vallen onder het bonusprovisieverbod en de transparantieplicht.

Hoogte provisie
De nieuwe provisieregels bij schadeverzekeringen zijn geformuleerd als een ‘inducementregel’. De provisie mag dus niet hoger zijn dan gerechtvaardigd wordt door de werkzaamheden van de financieel dienstverlener. Voor afsluitprovisies en doorlopende provisies die de bemiddelaar/adviseur voor de klant transparant maakt, geldt de inducementregel echter niet. Bij deze provisies heeft de intermediair dus zelf in de hand hoeveel ruimte hij de toezichthouder biedt. Als de adviseur of bemiddelaar de provisie niet aan de klant kenbaar wil maken, dan kan de toezichthouder de inducementregel gebruiken. Zeker als er geen zorgplicht tijdens de looptijd verleend wordt, dan is een doorlopende provisie snel in strijd met de inducementregel. Omgekeerd: de financieel dienstverlener die uitgebreide nazorg verricht, heeft goede argumenten voor een hogere beloning.

Bonusprovisies zijn echter altijd verboden. Relatiegeschenken mogen nog wel, maar alleen als deze op jaarbasis de waarde van € 100 niet overschrijden. Voor een intermediairbedrijf met één directeur/werknemer kun je daar nog wel een leuke fles wijn voor kopen; voor een intermediairbedrijf met 100 man personeel ligt dat anders.

De volmacht
Vanaf 1 januari 2012 zijn ook omzetgerelateerde bonuscommissies in de volmachtsfeer verboden. Ook hier is de verbodsbepaling geformuleerd als een inducementregel. Alle ‘commissies’ zijn verboden, tenzij… Hierop is echter één uitzondering van kracht. Dit commissieverbod geldt niet als die commissie geen afbreuk doet aan de verplichting van verzekeraar en gevolmachtigde om zich in te zetten voor de belangen van de klant. Daarmee is in elk geval de gewone tekencommissie toegestaan, zolang deze maar niet disproportioneel is. Het lijkt erop dat een winstgerelateerde bonuscommissie (gebaseerd op de winstgevendheid van de volmachtportefeuille) ook nog wel mag, maar alleen in beperkte mate.

« Terug naar nieuwsoverzicht