Vanaf 1 april alles provisieloos bij Florius

woensdag, 21 maart 2012

Provisie is de vergoeding die een tussenpersoon (adviseur of bemiddelaar) ontvangt als hij een financieel product aan een klant verkoopt. Deze vergoeding wordt aan de tussenpersoon betaald door de bank of verzekeraar bij wie dit financiële product wordt afgesloten.

Er zijn drie vormen van provisie:

Afsluitprovisie: Dit is de eenmalige vergoeding die een tussenpersoon ontvangt bij het afsluiten van een financieel product.
Retourprovisie: Dit is de vergoeding die een tussenpersoon terug dient te betalen aan de bank of verzekeraar als binnen de vastgestelde doorlooptijd van het financieel product de overeenkomst wordt beëindigd.
Doorlopende provisie: Dit is de provisie die een tussenpersoon tijdens de vastgestelde doorlooptijd van het product ontvangt.

Een tussenpersoon of hypotheekadviseur moet vóór het afsluiten van een financieel product aan een klant laten weten welke provisie hij ontvangt voor zijn advisering en bemiddeling.

Van provisie naar provisieloos

Transparantie en duidelijkheid vindt Florius erg belangrijk. Om deze reden maken zij per 1 april 2012 de overstap naar provisieloos. Bij Florius zijn vanaf die datum alle hypotheken, de overlijdensrisicoverzekering (ORV) en de verzekering Eerste Hulp bij Tegenslagen (EHBT) alleen provisieloos af te sluiten.

Wat verandert er?

Dit betekent dat Florius geen vergoeding aan de adviseur meer betaalt voor het adviseren en bemiddelen voor het door de klant afgesloten product of een verhoging of verandering van het product dat al eerder is afgesloten. In plaats daarvan maakt de klant afspraken met de adviseur over zijn vergoeding voor advies en bemiddeling bij de totstandkoming van nieuwe overeenkomsten (incl. verhogingen en veranderingen van eerder afgesloten overeenkomsten).

Florius overlijdensrisicoverzekering
EHBT Florius woonlastenverzekering
Florius Profijt hypotheek zonder provisie

« Terug naar nieuwsoverzicht