Motief voor afsluiten levensverzekering van belang

woensdag, 16 mei 2012

Levensverzekeraars hebben te maken met richtlijnen en verplichtingen van toezichthouders als DNB en de AFM.

Deze regels hebben deels betrekking op de belangen van kandidaat-verzekerden. Om verzekeringsaanvragen hierop te toetsen, is het belangrijk dat zij het exacte verzekeringsmotief kennen. Binnen sommige offerteprogramma’s is het verplicht om dit te vermelden.

Hieronder lichten wij de diverse motieven voor u toe.

Compagnonsverzekering
Doel: het uitkopen van de aandelen van nabestaanden van een overleden compagnon. De verzekerde som moet in verhouding zijn met de waarde van de over te nemen aandelen. Bij meer dan twee compagnons zijn losse polissen een vereiste. Daarbij is steeds één compagnon verzekerd, terwijl de resterende compagnons als verzekeringnemer worden aangemerkt.

Dekkingspolis
Doel: het via de BV extern verzekeren van het nabestaandenpensioen, zonder fiscale clausulering. De BV is de verzekeringnemer en eerste begunstigde. Het doelkapitaal wordt berekend aan de hand van het bruto inkomen (box 1).

Financiering/kredietverstrekking
Doel: het (gedeeltelijk) kunnen aflossen van financieringen/kredieten die niet hypotheekgerelateerd zijn. De hoogte en duur van de verzekering moeten in lijn liggen met het krediet.

Fiscaal pensioen DGA
Doel: het extern verzekeren van de toegezegde nabestaandenpensioen- en wezenrente, fiscaal geclausuleerd. Van het kapitaal dat beschikbaar komt bij overlijden van een DGA dient een nabestaandenpensioen aangekocht te worden.

Hypotheek
Doel: het (gedeeltelijk) kunnen aflossen van de hypotheek. Er mag niet meer verzekerd worden dan de hoogte van de hypotheek, en de dekking moet aansluiten bij de hypotheekvorm. Op onze aanvraagformulieren kan verzocht worden om een voorlopige dekking van 90 dagen (bij andere motieven: standaard 30 dagen). Bij het motief ‘hypotheek’ geven wij een acceptatiebevestiging zodra er een medisch akkoord is.

Keymanverzekering
Doel: het opvangen van de kosten door overlijden van een ‘keyman’. Een keyman is voor een bedrijf tot op zekere hoogte onvervangbaar. Het wegvallen van zo iemand kan veel kosten, zoals werving en selectie, het inhuren van interimmanagers of winstdalingen. De maximale duur van een keymanverzekering is tien jaar.

Nabestaanden (box 3)
Doel: de vervanging van inkomen via een netto uitkering. Uitgangspunt is het creëren van een doelkapitaal, ter compensatie van inkomensverlies door overlijden. Er moet een relatie liggen tussen het netto inkomen en de verzekerde som.

Vraag vrijblijvend een premievergelijk overlijdensrisicoverzekering(orv) van alle risicoverzekeraars, ook REAAL, met en zonder provisie. U zult verbaasd zijn over de premieverschillen!

« Terug naar nieuwsoverzicht