Verzekering Klaverblad zonder provisie afsluiten

woensdag, 27 juni 2012

Niemand staat graag stil bij de mogelijkheid van overlijden. Zeker niet als dat uzelf of andere familieleden aangaat. Naast de emotionele gevolgen zijn er vaak ook financiële consequenties: in zeer veel gevallen gaat het gezinsinkomen er fors op achteruit. Met een overlijdensrisicoverzekering van Klaverblad Verzekeringen kunt u ervoor zorgen dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven.

Uitkering Klaverblad overlijdensrisicoverzekering

* bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering
* vrije keuze box 1 of box 3
* géén en-bloc clausule

Keuzemogelijkheden Klaverblad overlijdensrisicoverzekering

* gelijkblijvende risicodekking
* lineair dalende risicodekking
* annuïtair dalende risicodekking
* overlijdensrisicoverzekering op één of twee levens af te sluiten
* premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd
* premiebetaling keuze eenmalige koopsom of een periodieke premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar

Vraag een vrijblijvend premievergelijk overlijdensrisicoverzekeringen (orv) van alle risicoverzekeraars, ook Klaverblad, met en zonder provisie. U zult verbaasd zijn over de premieverschillen!

« Terug naar nieuwsoverzicht