Wegwijzer provisieverbod 2013

dinsdag, 2 oktober 2012

Vanaf 1 januari 2013 gaat de consument direct betalen voor financieel advies en bemiddeling bij financiële producten.

De financieel dienstverlener stuurt zijn klant voortaan een rekening voor zijn werkzaamheden bij advies en bemiddeling. Dit kan een vooraf afgesproken vast bedrag zijn, maar ook een tarief per uur. Hierover moeten adviseurs en bemiddelaars zelf redelijke afspraken maken met hun klanten.

Het provisieverbod betreft de volgende financiële producten:

* Hypothecair krediet
* Betalingsbeschermers
* Overlijdensrisicoverzekeringen
* Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
* Uitvaartverzekeringen
* Dienstverlening onder het Nationaal Regime
* Complexe producten

Is het al zeker dat het provisieverbod in 2013 ingaat?

Het provisieverbod treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in werking. Ten aanzien van het Dienstverleningsdocument heeft de Minister aangegeven dat hij voornemens is deze op 1 juli 2013 in werking te laten treden. Het Ministerie van Financiën heeft al wel aangegeven op welke manier zij de consultatiereacties meeneemt in de definitieve wetsteksten. Dit document is te vinden op de pagina met consultaties. Op deze manier geeft de Minister nu al meer duidelijkheid aan de markt.

Naar de reactie van het Ministerie van Financiën (13-09-2012)

Veelgestelde vragen

De AFM heeft veelgestelde vragen en antwoorden over het provisieverbod op de website gepubliceerd.

Veelgestelde vragen over het provisieverbod

Publicaties

De AFM heeft verschillende artikelen gepubliceerd over het provisieverbod en de markt voor financiële dienstverlening in de provisieloze wereld.

Publicaties AFM over het provisieverbod

(bron: AFM)

« Terug naar nieuwsoverzicht