Complexe en impactvolle producten provisieloos

dinsdag, 2 oktober 2012

Ten aanzien van het Dienstverleningsdocument heeft de Minister aangegeven dat hij voornemens is deze op 1 juli 2013 in werking te laten treden. Het Ministerie van Financiën heeft al wel aangegeven op welke manier zij de consultatiereacties meeneemt in de definitieve wetsteksten. Dit document is te vinden op de pagina met consultaties. Op deze manier geeft de Minister nu al meer duidelijkheid aan de markt.

Naar de reactie van het Ministerie van Financiën (13-09-2012)

Het provisieverbod is van toepassing op de volgende producten die als complex en/of impactvol zijn aangemerkt.

Producten die zijn opgebouwd uit minstens twee verschillende financiële producten (als bedoeld in artikel 1:1 Wft). Ten minste één van de producten is voor de waardeopbouw afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markt of andere markten. Denk hierbij aan beleggingsverzekeringen.
Een bankspaarproduct. Dit kan een beleggingsrecht eigen woning (BEW), een spaarrekening eigen woning (SEW), een lijfrente beleggingsrecht (lbr) of een lijfrente spaarrekening (lsr) zijn.
Rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, bijvoorbeeld beleggingsfondsen.
Levensverzekeringen. Denk hierbij aan lijfrenteverzekeringen.
Combinatie van een hypothecair krediet en een levensverzekering of een spaarrekening. Een voorbeeld hiervan is de spaarhypotheek.
Beleggingsobjecten.
Particuliere inkomensverzekeringen en inkomensverzekeringen voor ZZP-ers (overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheid, betalingsbeschermers).
Uitvaartproducten.

« Terug naar nieuwsoverzicht