Overgang naar provisieloos niet zonder hobbels

dinsdag, 9 oktober 2012

Voorstanders van het verbod van provisie hebben altijd een beeld geschetst als zou de invoering van directe beloning eenvoudig aan de consument zijn uit te leggen. In plaats van een premie van 100 euro bestaande uit 80 euro premie voor de aanbieder en 20 euro voor de kosten van de bemiddelaar, zou de klant nu 80 euro moeten betalen aan de aanbieder en apart 20 euro aan de bemiddelaar.

Naar het zich laat aanzien wordt de communicatie toch niet zo gemakkelijk als voorstanders hebben geschetst. Allereerst moet in een aantal sectoren zoals auto, AOV en verzuim, er rekening mee worden gehouden dat door de slechte technische resultaten over de volle linie, de premies aanzienlijk zullen stijgen. Daarnaast komt dan nog de extra assurantiebelasting en het eventueel vervallen van de aftrekbaarheid van bepaalde kosten.

Het is te voorspellen dat de consument de verschillende oorzaken van deze kostenstijgingen niet makkelijk zal doorzien en daardoor extra kritisch de voorstellen voor de directe beloning van de adviseur zal ontvangen. Dit wordt mede veroorzaakt door het ontbreken van een goede mediacampagne als begeleiding van het voorgenomen verbod op provisie.

(bron: InFinance)

« Terug naar nieuwsoverzicht