Provisie of beloning via premieopslag mag niet

donderdag, 1 november 2012

De AFM heeft de afgelopen periode veel vragen gekregen over de toelaatbaarheid van constructies voor de betaling van de advieskosten van de adviseur of bemiddelaar. Specifiek bestaat onduidelijkheid over de toelaatbaarheid van betalingsconstructies waarbij consumenten de advieskosten van de onafhankelijke adviseur of bemiddelaar betalen via een opslag op de rente of premie van het product die door de aanbieder in rekening wordt gebracht.

De AFM stelt zich op het standpunt dat dit soort betalingsconstructies niet zijn toegestaan onder het provisieverbod dat onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen.

Volgens de nieuwe provisieregels zal de consument de financiële adviseur of bemiddelaar rechtstreeks moeten betalen voor zijn diensten. Indirecte beloningen, zoals via de aanbieder van het financiële product, passen dan ook niet onder het provisieverbod.

Het provisieverbod beoogt een cultuuromslag van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering teweeg te brengen.

Deze beweging vereist dat de intensieve (financiële) relatie tussen adviseurs of bemiddelaars en aanbieders wordt ontvlochten, zodat het risico op sturing in de adviesketen zoveel mogelijk wordt weggenomen.

De AFM stelt marktpartijen die de intentie hebben om de hierboven beschreven constructies te ontwikkelen van het bovenstaande op de hoogte.

(bron:AFM)

« Terug naar nieuwsoverzicht