Wetsvoorstel provisieverbod wordt goedgekeurd

woensdag, 5 december 2012

De Wijzigingswet financiële markten 2013 zal volgende week dinsdag als hamerstuk in de Eerste Kamer worden afgedaan. Daarmee wordt het provisieverbod voor complexe producten, dat in het wetsvoorstel is opgenomen, definitief per 1 januari van kracht.

De wet zal naar verwachting nog voor het eind van dit jaar worden gepubliceerd in het Staatsblad.

Inwerkingtreding provisieverbod bij verkoop financiële producten

Het provisieverbod voor complexe financiële producten geldt vanaf 1 januari 2013. De maatregel over de beloningsnorm en het verbod op bonusprovisie treden in werking op 1 januari 2012.

Provisieverbod bij verkoop van financiële producten

Het provisieverbod geldt straks voor onder andere de volgende producten:

- complexe financiële producten, zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen;
- hypothecaire kredieten;
- inkomensverzekeringen, waaronder betalingsbeschermers en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers;
- uitvaartproducten.

Een norm voor beloningen bij verkoop van financiële producten

Als u een financieel product koopt, kunt u de advieskosten betalen via provisie, of de adviseur een beloning geven. Aan deze beloningen wordt een grens gesteld. Deze norm moet ervoor zorgen dat er een betere afstemming is tussen de geleverde dienst en de beloning. U kunt zelf bepalen of u de advieskosten redelijk vindt voor de geboden dienst van de adviseur.

Verbod op bonusprovisie bij schadeverzekeringen

Bij schadeverzekeringen geldt vanaf 1 januari 2012 een verbod op bonusprovisie. Bonusprovisies zijn vergoedingen om de verkoop van bepaalde producten te stimuleren. Daarnaast moet de financieel dienstverlener op verzoek bekend maken wat zijn beloning is.

Waarom wijzigingen provisies

Het is gebleken dat de huidige regels over provisie niet streng genoeg zijn. Zij stimuleren de adviseur/bemiddelaar onvoldoende om de belangen van de consumenten voorop te stellen. Door een verbod op provisie in te stellen zullen adviseurs zich alleen op de belangen van de klant richten.

(bron: Rijksoverheid)

« Terug naar nieuwsoverzicht