Vraag en antwoord over provisieverbod

woensdag, 19 december 2012

Op 1 januari 2013 wordt een verbod op provisies van kracht voor financiële producten zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen. Doel van het provisieverbod is de consument te verzekeren van onafhankelijk advies. Door een verbod op de rechtstreekse financiële prikkels tussen aanbieder en financiële adviseur, wordt sturing door de aanbieder voorkomen. Advies en bemiddeling worden aparte diensten die de consument los van het product afneemt. Vanaf dat moment betaalt de consument de adviseur rechtstreeks voor het financieel advies dat hem wordt verstrekt.

Is het provisieverbod ook van toepassing op mutaties van bestaande polissen/overeenkomsten?
Voor mutaties die juridisch gezien leiden tot een nieuwe overeenkomst geldt het provisieverbod.

Welke mutaties leiden niet tot een nieuwe overeenkomst?
Mutaties waaruit geen wijziging voortvloeit van de verzekerde dekkingen zoals bijvoorbeeld adreswijzigingen, incassowijzigingen, intermediairwijzigingen etc. leiden niet tot een juridisch nieuwe overeenkomst.

Welke mutaties leiden wel tot een nieuwe overeenkomst?

De volgende mutatiesoorten leiden tot een nieuwe overeenkomst:

1.Verzoeken waarbij Legal & General medische waarborgen voor de acceptatie vraagt zoals:
- Het verhogen van een bestaande risicodekking;
- Het omzetten van een bestaande verzekering naar een nieuw verzekeringstarief tegen een gunstiger premie;
- Het verlengen van een bestaande risicodekking;
- Op een bestaande verzekering premievrijstelling mee gaan verzekeren.
2.Het opstarten van een direct ingaande lijfrente (DIL) of een periodieke uitkering uit een bestaande koopsomverzekering.
3.Extra stortingen op polissen en verlenging van polissen waarbij Legal & General geen medische waarborgen vraagt. Als de voorwaarden van de oorspronkelijke verzekering deze rechten niet geeft dan leiden extra stortingen en verlengingen van dergelijke polissen tot een juridisch nieuwe overeenkomst.

Mag een adviseur provisie blijven ontvangen voor producten met provisie die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten?

Voor producten die onder het provisieverbod vallen en die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten, mag de adviseur/bemiddelaar provisie blijven ontvangen. Dit wordt de eerbiedigende werking genoemd. Bij mutaties die leiden tot een nieuwe overeenkomst geldt het provisieverbod. In dat geval moet een adviseur met zijn klant een beloning overeenkomen voor zijn adviesdiensten.

Welke producten vallen onder het provisieverbod?

Zoals het wetsvoorstel nu luidt geldt het provisieverbod voor:
hypothecaire kredieten;
betalingsbeschermers;
overlijdensrisicoverzekeringen;
individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
uitvaartverzekeringen;
dienstverlening onder het Nationaal Regime
complexe producten.

Voor wie geldt het provisieverbod?

Het provisieverbod geldt voor adviseurs, bemiddelaars en aanbieders van financiële producten en dienstverleners onder het nationaal regime MiFID. Het direct writing kanaal van aanbieders brengt de advies- en distributiekosten apart van de kosten van het product in rekening.

Waarom wordt het provisieverbod ingevoerd?

Doel van het provisieverbod is de consument te verzekeren van onafhankelijk advies. Een aantal financiële affaires, zoals de aandelenlease-constructies, woekerpolisaffaire en de kredietcrisis, heeft er toe geleid dat de wetgever kritisch is gaan kijken naar de beloning die aanbieders aan financieel dienstverleners verstrekten voor de verkoop van hun producten. De beloning van de financieel dienstverleners door de aanbieders was een prikkel om producten aan klanten te adviseren die niet altijd in het belang van de klant waren. De samenleving, markt en overheid vonden dit ongewenst.

(bron: financieeladvies2013)

« Terug naar nieuwsoverzicht