Provisieverbod wordt uitgebreider

donderdag, 4 april 2013

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat het provisieverbod verbreden.

Met ingang van 2014 geldt het verbod ook voor onder andere (individueel) vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Het ontwerpbesluit omvat ook andere aanpassingen. Zo wordt het, nu het Europese Solvency 2 raamwerk voor verzekeraars is vertraagd, mogelijk gemaakt dat DNB bij het toezicht op verzekeraars eerder maatregelen kan nemen om te voorkomen dat een verzekeraar in de problemen komt. De 'interventieladder' wordt versterkt en meer risicogeoriënteerd gemaakt. Hiertoe worden verzekeraars vanaf 2014 verplicht een verklaring van geen bezwaar aan te vragen alvorens dividend te mogen uitkeren, wanneer de solvabiliteitspositie binnen 12 maanden onder de vereiste solvabiliteit dreigt te komen.

Verder wordt er voor grote en middelgrote leven- en natura-uitvaartverzekeraars een toetscriterium ingevoerd, dat een goede indicatie zal geven of de solvabileitspositie binnen 12 maanden te kort gaat schieten.

Tot slot wordt voor alle grote en middelgrote verzekeraars een 'eigen-risico-beoorderling' verplicht gesteld, waardoor de verzekeraar de Nederlansche Bank inzicht geeft in het specifieke risicoprofiel van die betreffende verzekeraar.

« Terug naar nieuwsoverzicht