Tot welke leeftijd kan een overlijdensrisicoverzekering (orv) lopen?

woensdag, 13 mei 2009

Een overlijdensrisicoverzekering kan bij de meeste verzekeraars tot 75 jaar leeftijd lopen. Ook zijn er verzekeraars die als eindleeftijd 80 jaar hanteren.

De maximale looptijd van een overlijdensrisicoverzekering (orv) is bijvoorbeeld bij Quantum Leben (TAF en NHP) 35 jaar. Goed Idee Nabestaandenverzekering kent een looptijd van 50 jaar en de eindleeftijd van 80 jaar.

TIP: hoe jonger u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, hoe lager de premie voor de gehele looptijd.

Let bij overlijdensrisicoverzekeringen wel op de zgn. En-bloc clausule ORV

Vergelijk risicopremies gratis

« Terug naar nieuwsoverzicht