Successierecht kruislings afsluiten ORV

vrijdag, 2 oktober 2009

De uitkering die uw nabestaanden ontvangen bij uw overlijden uit de risicoverzekering is vrij van inkomstenbelasting. Of u successierechten moet betalen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Successierechten betalen over de uitkering uit uw overlijdensrisicoverzekering (orv), hoe zit dat?

1. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen?

Dan valt de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering onder het successierecht. Het successierecht kent een vrijstelling die jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor 2009 geldt een vrijstelling van
532.570.

2. Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden of woont u samen?

Als een ander dan de verzekerde de premie heeft betaald voor de risicoverzekering, is een uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering vrij van successierecht. U kunt dit laten aantekenen op uw polis ('polisredactie'), u geeft dan aan dat er kruislingse premiebetaling plaats moet vinden ('kruislings afsluiten orv'). De risicoverzekeraar draagt zorg voor een juiste verwerking van de gegevens op uw overlijdensrisicopolis.

Verwante artikelen
Tips oversluiten overlijdensrisicoverzekering

« Terug naar nieuwsoverzicht