TAF levensverzekering zonder provisie

vrijdag, 7 januari 2011

Zowel TAF als haar achterliggende verzekeraars (Quantum Leben en ACE Europe Life) vallen onder het toezicht van respectievelijk de AFM, de FMA in Liechtenstein en de FSA in Londen. Beide risicoverzekeraars zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) op de Nederlandse markt toegelaten en lid van het Verbond van Verzekeraars.

Met een totaalscore van ervaringen en beoordelingen van 7,2 staat de overlijdensrisicoverzekering van TAF in de top 3 van beste overlijdensrisicoverzekeringen. Klik hier om de volledige resultatenlijst te downloaden.


Ook is TAF aangesloten bij KiFID, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dat is een onafhankelijk instituut, waar de klant met vragen of klachten terecht kan. Het advies van het KiFID is in deze bindend voor alle partijen.

* Bereken online premie TAF Overlijdensrisicoverzekering met 5% korting (geen afsluitkosten)

* Bereken online premie TAF Overlijdensrisicoverzekering met 15% korting, provisieloos (€ 225,- afsluitkosten)

De TAF overlijdensrisicoverzekering (orv) in één oogopslag en FAQ's over de TAF ORV:

* Lage premie, ook voor rokers, keuze uit twee risicodragers, Quantum en ACE Europe Life
* Risicopremie is ’Personal’, gebaseerd op o.a gezondheid, levensstijl, inkomen, vermogen, etc.
* Aantrekkelijke korting risicopremie voor gezonde levensstijl.
* Ook geaccepteerd door Rabobank (zie nieuwsbericht 2008)
* De risicopremie blijft gedurende de gehele looptijd gelijk.
* Acceptatie via eenvoudige, beknopte gezondheidsverklaring.
* Dekking voor Terminale ziekte mogelijk
* Tot 50 jaar géén huisartsenkeuring of medische keuring nodig tot een verzekerd kapitaal van € 500.000.
* U kunt zich verzekeren voor uitkering van een kapitaal bij overlijden tot u 75 jaar wordt.
* U kunt de TAF risicoverzekering afsluiten vanaf 18 jaar en totdat u 70 jaar wordt.
* De looptijd van de TAF Risicoverzekering is minimaal vijf en maximaal 35 jaar.
* De polisbedenktijd bedraagt 30 dagen.
* Geen en-bloc clausule ORV
* Doorlopende verzekeringsprovisie variabel 0%, 5%, 10% of 15%.
* Gratis voorlopige dekking tijdens acceptatieperiode tot maximaal € 265.000 verzekerd kapitaal.
* Flexibele risicoverzekering: verandert uw situatie, dan kunt u uw TAF overlijdensrisicoverzekering eenvoudig aanpassen.
* Aanvraagformulier TAF ORV

Polisvoorwaarden:
TAF Risicoverzekering (orv) polisvoorwaarden Quantum Leben
TAF Risicoverzekering (orv) polisvoorwaarden via Ace Europe Life

Vraag hier uw gratis premievergelijk risicoverzekering aan.

Bekijk hier ook de nieuwe TAF Nabestaandenverzekering

Veel gestelde vragen over de TAF Risicoverzekering Leven Personal (orv)

Eist de TAF overlijdensrisicoverzekering nooit een medische keuring?
Voor de TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering wordt geen medische keuring verlangd! U vult alleen de beknopte gezondheidsverklaring op het aanvraagformulier in. Zijn er bijzonderheden, dan krijgt u tien aanvullende vragen. De gezondheidsverklaring gaat naar de geneeskundig adviseur, die adviseert bij de acceptatie van uw aanvraag.

Natuurlijk worden alle medische gegevens vertrouwelijk behandeld, ook de informatie die de geneeskundig adviseur met uw toestemming opvraagt bij de behandelend arts. Juist doordat TAF nooit een medische keuring eist, is de acceptatie snel geregeld! TAF hanteert zeer ruime keuringsgrenzen. Verzekeren moet immers voor iedereen zo toegankelijk mogelijk zijn! Het kan wel zo zijn dat u, door een bestaande medische aandoening, alleen geaccpeteerd wordt tegen een verhoogde premie. We zullen u dan zo spoedig mogelijk informeren en uiteraard beslist u dan zelf of dit voorstel acceptabel is.

Ik moet de acceptatie van TAF Leven heel erg snel hebben. Kan dat?
Wilt u snel verzekerd zijn of verlangt uw bank op korte termijn een overlijdensrisicoverzekering? Dat kan! Gemiddeld volgt de acceptatieverklaring binnen twee dagen.

Bovendien bent u met de TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering al direct vanaf het moment dat TAF het aanvraagformulier via ons heeft ontvangen tot de ingangsdatum van de verzekering (dat is maximaal een periode van drie maanden) gratis verzekerd met een maximum overlijdenskapitaal van maar liefst € 265.000. U bent volledig verzekerd bij overlijden indien het overlijden plaatsvindt door een ongeval. Ook indien het overlijden een gevolg is van een ziekte is er dekking, mits TAF de verzekering op basis van de opgegeven medische gegevens ook daadwerkelijk zou hebben geaccepteerd.

Hoe wordt er uitgekeerd bij TAF overlijdensrisicoverzekering?
Voor het bepalen van de hoogte van het bedrag dat aan uw nabestaanden wordt uitgekeerd, hebt u de keuze uit drie dekkingsvarianten.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Hoeveel kan ik bij TAF overlijdensrisicoverzekering?
De hoogte van het kapitaal dat u na uw overlijden wilt laten uitkeren aan uw nabestaanden is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. U kunt hiervan een inschatting maken door uw vaste lasten, variabele lasten, eventuele reserveringen én de extra kosten voor uw nabestaanden ten gevolge van uw overlijden op een rijtje te zetten. U bekijkt dan in hoeverre het totaal aan kosten wordt gedekt door inkomsten. Vaak wordt dát bedrag verzekerd dat uw nabestaanden tekort komen als u overlijdt. De TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering verzekert u voor een kapitaal van € 18.000 tot € 1.500.000.

Wat als er in mijn situatie iets verandert terwijl de TAF Leven Personal risicoverzekering al is afgesloten?
Verandert uw persoonlijke situatie? Dan kunt u de verzekering hierop aanpassen. Zo kunt u het verzekerde kapitaal tussentijds verhogen of verlagen, de looptijd verkorten of verlengen, noem maar op. Niets in het leven is immers zeker.

Is er een minimale of maximale looptijd en leeftijd van de TAF Leven Personal risicoverzekering?
De looptijd van de TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering is minimaal vijf en maximaal 35 jaar. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar kan bij TAF een TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering afsluiten. U kunt zich verzekeren voor uitkering van een kapitaal na uw overlijden totdat u de 75-jarige leeftijd heeft bereikt.

Een voorbeeld: u bent 45 jaar en wilt nog een TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Geen probleem, de maximale looptijd die u kunt kiezen is dan 30 jaar: u bent dan immers 75 jaar.

Voor meer informatie gaat u naar www.taf.nl of stel ons uw vraag.

« Terug naar nieuwsoverzicht